Zdravotné poisťovne lákajú na benefity. Pozor si dajte na podmienky.

Zdravotné poisťovne pritvrdzujú boj o poistencov. Najväčším lákadlom sú príspevky na zuby či doplatky za lieky. Aby ste mohli naplno využívať ponúkané výhody, splniť musíte viacero podmienok.

17229
Koniec septembra je termín, dokedy má poistenec možnosť zmeniť zdravotnú poisťovňu. Boj o klienta sa už začal a poisťovne prichádzajú s novými benefitmi, aby prilákali čo najviac klientov.

Samozrejme, každý benefit má svoje podmienky. Pozreli sme sa na to, za akých podmienok dokážete sľubované výhody využiť.

Kým výhody, ktoré ponúka Dôvera a Union sú založené na individuálnom prístupe, Všeobecná zdravotná poisťovňa sa rozhodla vsadiť na skupinu. Preto aj porovnanie benefitov je trochu náročnejšie.

Príspevok na zuby

Všetky tri poisťovne ponúkajú príspevok na zuby, čo je veľkým lákadlom. Príspevky sa vzťahujú na úkony, ktoré sú čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia. Jedná sa najmä o plombovanie, zubné korunky, strojček na zuby a dentálnu hygienu.
 
  VsZP Dôvera logo_union_zdravotna_poistovnaVelke
Výška max. ročného príspevku platného v roku 2020 30 eur pre dieťa na dentálnu hygienu 100 eur (4x25 €)
pre verných poistencov

50 eur (2x25 €)
pre nových poistencov
100 eur pre každého poistenca
Výška max. ročného príspevku platného od 1.1.2021 120 eur* pre člena skupiny (4x30 eur)

450 eur** pre dieťa na zubný strojček
150 eur pre každého poistenca
(5x30 eur)
100 eur pre každého poistenca
Podmienky - absolvovaná preventívna prehliadka

- je členom skupiny

- nikto zo skupiny nie je dlžníkom poisťovne

- správca skupiny súhlasí s darovaním príspevkov pre iného člena

- skupina ešte nevyčerpala príspevky na iné benefity
- absolvovaná preventívna prehliadka

- nie je dlžníkom poisťovne

-ak žiada o príspevok dieťa, dlžníkom nie je ani jeho rodič
- absolvovaná preventívna prehliadka

- nie je dlžníkom poisťovne

-ak žiada o príspevok dieťa, rodič musí byť tiež poistený v Unione a nie je na zozname dlžníkov
Termíny úhrady žiadosti podané do 30.6. budú uhradené do 30.9.

žiadosti podané do 31.12. budú uhradené do 31.3. nasledujúceho roka
do 90 dní do 90 dní

* Len v prípade ak iní členovia skupiny darujú príspevok ďalšiemu členovi. Každý člen v rámci skupiny získa od VšZP 100 eurový príspevok na rok.
** len v prípade ak je členom 8 člennej skupiny

Pri využívaní benefitu na zuby v Dôvere a Unione vopred viete, koľko peňazí vám poisťovňa preplatí. O čerpanie benefitu v Dôvere môžete od 1.1.2021 požiadať 5-krát ročne a na jednu žiadosť vám preplatia max. 30 eur, čo je spolu 150 eur pre každého poistenca. Od nového roku totiž Dôvera už nebude robiť rozdiely medzi starými a novými poistencami, všetci budú mať nárok na benefit v rovnakej výške. Do konca tohto roku sú to štyri príspevky po 25 eur, teda spolu 100 eur.

Pri VšZP je všetko podmienené členstvom a dohodou v skupine. Každý člen môže za rok vyčerpať sumu 100 eur na benefity. Pokiaľ nie ste členom žiadnej skupiny, nárok na benefit nemáte. Keď sa členovia dohodnú na darovaní príspevku inému členovi, ten síce získa pre seba viac, no ostatní budú ukrátení. Maximálny príspevok 450 eur na strojček na zuby môže získať iba dieťa, ktoré je členom 8-člennej skupiny a všetci členovia mu darujú 50% svojho príspevku. Inak sa k sume 450 eur nedopracuje.

Modelový príklad štvorčlennej rodiny pri maximálnom využití príspevku na zuby:

  VsZP Dôvera logo_union_zdravotna_poistovnaVelke
Výška max. príspevku 4 x 100 eur = 400 eur 4 x 150 eur = 600 eur 4 x 100 eur = 400 eur
 

Doplatky za lieky na lekársky predpis

Benefit "Vrátenie doplatkov za lieky" je primárne určený deťom. Vrátenie doplatkov za lieky majú vo svojich vernostných programoch súkromné zdravotné poisťovne už niekoľko rokov. Od 1.1.2021 bude doplatky za lieky vracať svojim poistencom aj štátna poisťovňa. Doplatky sa týkajú liekov a dietetických potravín, ktoré sú z časti hradené z verejného zdravotného poistenia a boli riadne predpísané lekárom. Teda nejedná sa o voľnopredajné lieky. Pozrime sa na podmienky:
 
  VsZP Dôvera logo_union_zdravotna_poistovnaVelke
Výška max. ročného príspevku platného v roku 2020 - 200 eur pre deti (do 18 rokov) a ich rodičov bez limitu len pre deti do 17 rokov
Výška ročného príspevku od 1.1.2021 200 eur* pre deti (do 18 rokov) a ich rodičov 300 eur pre deti (do 18 rokov) a ich rodičov bez limitu len pre deti do 17 rokov
Podmienky - dieťa a rodič je členom skupiny

- nikto zo skupiny nie je dlžníkom poisťovne

- správca skupiny súhlasí s darovaním príspevkov pre iného člena

- skupina ešte nevyčerpala príspevky na iné benefity
- ak je poistený v Dôvere aj rodič, vrátia doplatky aj jemu aj dieťaťu

- ak je v Dôvere poistené iba dieťa, vrátia doplatky iba dieťaťu

- rodič zároveň nie je dlžníkom
- doplatky vrátia iba dieťaťu, ktorého rodič je tiež poistený v Unione

- rodič zároveň nie je dlžníkom
* Len v prípade ak iní členovia rodiny darujú príspevok dieťaťu/rodičovi

Každá poisťovňa podmieňuje vrátenie doplatkov za lieky dieťaťu tým, aby poistený v rovnakej poisťovni bol aj rodič. A rodičovi vrátia doplatky len vtedy, ak je v rovnakej poisťovni poistené aj dieťa.

Union preplatí deťom doplatky bez limitu, čo ocenia rodičia tých detí, ktoré potrebujú drahé lieky. Rodičia na vrátenie doplatku nárok nemajú.

Dôvera po novom vráti doplatky do výšky 300 eur dieťaťu, ale aj jeho rodičovi. Pri štvorčlennej rodine sa výška vráteného doplatku môže vyšplhať až na sumu 4x300= 1200 eur.

VšZP od januára vráti doplatky do výšky 200 eur pre deti a ich rodičov, no opäť platí, že ostatní členovia skupiny musia prispieť, pretože každý člen dostáva na rok sumu 100 euro v benefitoch. Štvorčlenná rodina môže získať späť doplatky za lieky v maximálnej výške 4x100= 400 eur a to za predpokladu, že príspevok neminuli na zuby, či okuliare.

Najväčší rozdiel medzi vernostnými programami zdravotných poisťovní je ten, že v súkromných poisťovniach sú benefity od seba oddelené a poistenec presne vie, koľko mu poisťovňa prispeje na zuby i lieky a má možnosť oba benefity čerpať v maximálnej výške. Ak tieto benefity nevyčerpá, prepadnú. V štátnej poisťovni sa poistenec sám rozhodne, či chce príspevok využiť na zuby, lieky alebo okuliare. Ak však celý príspevok minie na zuby, na lieky mu už neostane. Môže síce využiť solidárnosť ostatných členov skupiny a získať viac, no ostatní budú o túto sumu ukrátení. Nie je možné, aby všetci členovia skupiny čerpali benefity v maximálnej výške. Aj tu platí, že nevyčerpané príspevky sa nedajú preniesť do nasledujúceho roku a prepadnú.

Vyberáme z Poistovne.sk

burst-partners-doctor

Nové benefity Dôvery pre rok 2024

Zdravotná poisťovňa Dôvera prináša svojim poistencom nové benefity, zamerané najmä na lepšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Sú praktické, využiť ich môžu všetci poistenci Dôvery. Pozrite si stručný prehľad tých najzaujímavejších noviniek.
26.02.2024 | redakcia
Čítať viac o Nové benefity Dôvery pre rok 2024
friends-cheers-with-shot-glasses-in-bar

Suchý február: dôležité fakty o alkohole a alkoholizme

V alkohole ľudia hľadajú riešenie svojich problémov, utápajú žiaľ, či im pomáha zapadnúť do partie. Zdravotné poisťovne však varujú, že tento problém je omnoho väčší, ako sa na prvý pohľad zdá. Toto sú fakty, ktoré vám otvoria oči.
26.02.2024 | redakcia
Čítať viac o Suchý február: dôležité fakty o alkohole a alkoholizme
Penazenka a peniaze-002

Sporitelia dostávajú nové výpisy, 2. pilier oslavuje 20 rokov

V týchto dňoch sporitelia v 2. pilieri opäť dostávajú personalizovaný výpis zo svojho osobného dôchodkového účtu. Výpis prichádza v novom, zákonom stanovenom šate - je prehľadnejší a jednoduchší na čítanie.
26.02.2024
Čítať viac o Sporitelia dostávajú nové výpisy, 2. pilier oslavuje 20 rokov

Vyberáme z banky.sk