Poistné podvody boli aj budú. Ako proti nim poisťovne bojujú?

Informačné platformy, spolupráca, viacstupňová kontrola, bývalí detektívi či register poistných udalostí. A aj menej známe pojmy, ako napríklad klasifikačné stromy. Toto všetko využívajú poisťovne pri boji proti poistným podvodom.

Businessman studuje-001
Ako všade inde, i v týchto prípadoch je najlepším opatrením prevencia dosiahnutá sústredeným konaním viacerých relevantných subjektov. Pri odhaľovaní poistných podvodov možno hovoriť o silnej spolupráci medzi životnými poisťovňami, predovšetkým cez oddelenie boja proti poistným podvodom v Slovenskej asociácii poisťovní, respektíve cez platformu na výmenu informácií medzi poisťovňami. „V jednotlivých poisťovniach fungujú i samostatné oddelenia so špecializovanými pracovníkmi, ktorí v záujme poisťovne odhaľujú trestnú činnosť, zamedzujú výplate neoprávnených poistných plnení a pôsobia preventívne, objektívne v prospech poisťovne a jej poctivých klientov,“ hovorí Daniela Tomášková, PR manažérka NN Životnej poisťovne s tým, že u nich sú do odhaľovania či identifikovania poistných podvodov zapojení i zamestnanci a interná distribučná sieť ich poradcov. „Všetci sú zodpovední za identifikovanie a ohlasovanie podozrení na podvod. V tejto oblasti zamestnancov i členov internej distribúcie pravidelne školíme a okrem toho využívame softvérový systém varovných hlášok. Takisto sme posilnili naše špeciálne oddelenie - Anti-Fraud Office, ktoré sa venuje odhaľovaniu podozrivých prípadov,“ vysvetľuje s tým, že v prípade odhalenia pokusu o poistný podvod je klientovi v súlade s poistnými podmienkami vypovedaná zmluva životného poistenia. V obzvlášť závažných prípadoch sú podklady postúpené orgánom činným v trestnom konaní.

Viacstupňová kontrola a skúmanie lekárskych správ

Preventívne opatrenia, ktorých cieľom je zabrániť rôznym organizovaným skupinám využiť súčasnú ťažkú ekonomickú situáciu na prípadné pokusy o poistné podvody, majú aj vo Wüstenrot poisťovni. „Napríklad máme viacstupňovú kontrolu pri likvidovaní poistných udalostí a naši špecialisti sú pripravení odhaľovať ľudí, ktorí by sa chceli neoprávnene obohatiť na úkor spoločnosti. V životnom poistení komplexnejšie skúmame predložené lekárske správy a röntgenové snímky pri úrazoch, ktoré sú z pohľadu podvodov najrizikovejšie,“ vysvetľuje Lukáš Bertók, riaditeľ Úseku marketingu a komunikácie, s tým, že v prípade potreby využívajú aj znalcov a posudkových lekárov. Vďaka tomu im počet nahlásených podozrivých úrazov oproti minulým rokom klesol.

Skúsených likvidátorov a špecialistov na odhaľovanie poistných podvodov má aj poisťovňa Groupama. „Spolupracujeme s expertmi a znalcami, ktorí nám pomáhajú odhaľovať pokusy o poistné podvody. Kladieme dôraz na kontrolu a prevenciu a neustále skvalitňujeme metódy odhaľovania, ktoré sú pochopiteľne utajené,“ upresňuje Darina Fábián Csóková, vedúca odboru právnych služieb, likvidácie PU a servisných činností. V poisťovni Kooperativa sa spoliehajú na preventívne kontrolné mechanizmy, indikátory, ktoré majú nastavené v procesoch. „Vykonávajú sa analýzy na včasné odhalenie neštandardných transakcií a podozrivých konaní,“ vysvetľuje hovorkyňa Silvia Nosková Iliášová s tým, že následne sa indikované relevantné podnety posudzujú a preverujú vhodnými metódami.
 

Hľadajú spoločné vzory správania

V poisťovni Generali sa podozrivými prípadmi zaoberajú špeciálne tímy vyšetrovateľov a analytikov; jeho členovia spolupracujú s inými poisťovňami, externými organizáciami a v prípade potreby vyšetrujú prípady aj v súčinnosti s políciou. „Odhaľovať podozrivé poistné udalosti poisťovni pomáhajú aj takzvané automatické scenáre. Tie hľadajú spoločné vzory správania pri podozrivých poistných udalostiach pomocou matematických metód, medzi inými takzvaných klasifikačných stromov. Pri každom piatom takto definovanom podnete sa podozrenie aj potvrdí,“ vysvetľuje hovorkyňa Katarína Kukurová a dodáva, že poisťovni pri odhaľovaní špekulácií a pokusov o poistné podvody pomáhajú viaceré technologické nástroje. „Pri vozidlách sa využíva diagnostika dát z dopravnej nehody a preverovanie kľúčov, pri majetkových škodách sa sledujú satelitné snímky a využívajú sa hydrometeorologické aplikácie. Vo vybraných prípadoch sa pri odhaľovaní nekalých praktík môže osvedčiť aj používanie dronov, ktoré by mohli poistený objekt preveriť zo vzduchu.“

Detektívne agentúry a súdni znalci

V poisťovni UNIQA pomáhajú pri odhaľovaní a vyšetrovaní podozrivých škodových udalostí okrem rôznych technických systémov a aplikácií aj vyškolení interní zamestnanci. „Pri riešení rozsiahlejších a závažnejších prípadov spolupracujeme s ostatnými poisťovňami, s políciou, prípadne s rôznymi externými spoločnosťami a na odhaľovanie podvodov vo veľkej miere využívame služby detektívnych agentúr a súdnych znalcov,“ vysvetľuje PR špecialistka Beata Lipšicová. Pri úrazoch v životnom poistení prípady konzultujú s posudkovými lekármi, chirurgmi, ortopédmi a traumatológmi.

Union poisťovňa v týchto dňoch takisto prijíma opatrenia, cieľom ktorých je upozorniť skupiny ľudí, ktoré sú pripravené konať protizákonne s úmyslom obohatiť sa na zložitej spoločenskej situácii. Prijaté opatrenia nešpecifikuje, nakoľko sú ich internou záležitosťou; preventívne však upozorňuje, že ich pracovníci, poverení riešiť podvody, sú vynikajúco pripravení odhaliť ľudí, ktorí by sa chceli obohatiť na úkor spoločnosti a tiež na úkor všetkých čestných ľudí, ktorí im zverili svoje finančné prostriedky. „Už v minulosti sme dokázali, že vieme odhaliť protiprávne konanie rôznych záujmových skupín; svojou činnosťou sme preukázali, že vieme efektívne pracovať a v spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní sme usvedčili mnohých páchateľov trestných činov,“ vysvetľuje Matej Neumann, špecialista externej komunikácie.

Poštová poisťovňa zdôrazňuje, že pokusom tohto druhu predchádzajú dôslednými postupmi pri vyšetrovaní poistnej, respektíve škodovej udalosti, skúmaním a overovaním všetkých relevantných dokladov, ktoré preukazujú nárok klienta na vznik a výšku poistného plnenia. „Pri odhaľovaní poistných podvodov poisťovňa vychádza z vlastného vyšetrovania a zároveň spolupracuje aj so štátnymi orgánmi, dodáva špecialistka externej komunikácie Eva Peterová.
 

Pomôžu aj verejne prístupné informácie


Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. využíva pri takýchto skúmaniach elektronické informácie dostupné na verejných portáloch, ktoré pomáhajú porovnať skutočný stav poisteného predmetu so stavom deklarovaným zo strany klienta. „Ak máme pochybnosti, nasleduje konkrétne prešetrenie, ktoré robia naši odborníci – bývalí detektívi, ktorí sú školení na prácu súvisiacu so zberom informácií a vyšetrovaním nejasných okolností jednotlivých prípadov,“ vysvetľuje špecialistka externej komunikácie Helena Kanderková s tým, že okrem preverovania nahlásených podozrivých prípadov sa zameriavajú aj na viaceré preventívne opatrenia, ktoré by pomohli predchádzať poisťovacím podvodom. „Niektoré poistné zmluvy totiž vykazujú známky účelového poistenia s cieľom získať neoprávnené plnenie z nahlásenej škody, ktorá vznikne väčšinou veľmi skoro po uzatvorení zmluvy. Ide o špecifický druh podvodu, známy aj ako podvod pri upisovaní rizika. Takto sme napríklad v havarijnom poistení vozidiel zaviedli obhliadku poškodení jazdených vozidiel pri vstupe do poistenia,“ hovorí ďalej a dáva do pozornosti register poistných udalostí, ktorý začal fungovať od januára 2017. Členské poisťovne Slovenskej asociácie poisťovni (SLASPO) si ho zriadili kvôli výmene informácií o poistných udalostiach a overovaniu pravdivosti a úplnosti údajov o nich. Register obsahuje údaje o škodách a poistných udalostiach, ako meno poškodeného, adresu, dátum a číslo poistnej udalosti, a tiež evidenčné a VIN čísla vozidiel.

Vyberáme z Poistovne.sk

grateful-patient

Toto robia pacienti s vysokým krvným tlakom nesprávne

To, že vysoký krvný tlak ľudia podceňujú a mnohí ani netušia, že ho majú, je už dlhšie známe. Zdravotné poisťovne upozorňujú na nové fakty o hypertenzii, ktorou trpia už aj deti.
20.06.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Toto robia pacienti s vysokým krvným tlakom nesprávne
20073

Sezóna pre motocykle sa už naplno rozbehla, nehody môžu byť fatálne

Počet nehôd motorkárov sa z roka na rok zvyšuje. Podľa štatistík Polície SR prišlo minulý rok o život na slovenských cestách 28 motorkárov. Medzi najčastejšie príčiny smrteľných nehôd patrilo neprispôsobenie jazdy technického stavu vozovky, nedanie prednosti, ale aj požitie alkoholu, či omamných látok.
19.06.2024
Čítať viac o Sezóna pre motocykle sa už naplno rozbehla, nehody môžu byť fatálne
burst-partners-donut-float-fun

Letné zľavy a výhody pre poistencov Dôvery

Výhody zdravotnej poisťovne viete využiť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pozrite si, ako so zdravotnou poisťovňou môžete ušetriť desiatky eur a v ktorých prípadoch jej pomoc naozaj oceníte.
19.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Letné zľavy a výhody pre poistencov Dôvery

Vyberáme z banky.sk