Zdravotné odvody v roku 2020. Aká bude ich výška?

Suma odvodov na verejné zdravotné poistenie sa od januára 2020 znova zmení tak, ako sa to deje každý rok. Ich výška sa vypočítava v závislosti od zmeny priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR, ktorú zisťuje a vyhlasuje Štatistický úrad SR. Dnes sa na túto tému pozrieme bližšie.


Štatistický úrad SR vyhlásil priemernú mesačnú mzdu za rok 2018 vo výške 1 013 eur. Minimálny základ SZČO na zdravotné poistenie je vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy a pre rok 2020 bude vo výške 506,50 eur.

Čo sú zdravotné odvody a kto ich musí platiť?


Odvody (preddavky na poistné na verejné zdravotné poistenie) sa platia zálohovo každý mesiac. Musia ich platiť:
  • zamestnávatelia za seba a svojich zamestnancov
  • živnostníci a iné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO)
  • osoby dobrovoľne nezamestnané (samoplatitelia)
  • štát (za svojich poistencov, t.j. deti, dôchodcov, nezamestnaných a pod.)
  • platitelia dividend
Ak ste v roku 2019 platili preddavok na poistné od 66,78 eur do 70,91 eur, (respektíve ak ste osoba so zdravotným postihnutím a platili ste v rozpätí od 33,39 eur do 35,45 eur), v roku 2020 budete uhrádzať preddavok najmenej 70,91 eur (respektíve ak ste osoba so zdravotným postihnutím, len polovicu v sume 35,45 eur). Suma 70,91 eur je vypočítaná ako 14% z vymeriavacieho základu 506,5 eur.

V porovnaní s rokom 2019, výška minimálnych preddavkov do zdravotnej poisťovne v roku 2020 vzrastie o 4,13 eur mesačne.

Koľko budete odvádzať v roku 2020?


Samostatne zárobkovo činná osoba a samoplatiteľ
   Preddavok
2020 v €
Vymeriavací základ
2020 v €
Sadzba
 Bez zdravotného postihnutia - min.  70,91 506,50  14 %
 Bez zdravotného postihnutia - max.  neurčený  neurčený  14 %
 Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - min.  35,45  506,50  %
 Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - max.  neurčený  neurčený  %


Zamestnanec a zamestnávateľ

   Preddavok
2020 v €
Vymeriavací základ
2020 v €
Sadzba
zamestnanec + zamestnávateľ
 Bez zdravotného postihnutia - min. neurčený neurčený 4 % + 10 %
 Bez zdravotného postihnutia - max.  neurčený  neurčený 4 % + 10 %
 Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - min. neurčený neurčený 2 % + 5 %
 Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - max.  neurčený  neurčený 2 % + 5 %


SZČO, ak je súčasne zamestnanec alebo poistenec štátu

   Preddavok
2020 v €
Vymeriavací základ
2020 v €
Sadzba
 Bez zdravotného postihnutia - min. neurčený neurčený 14 %
 Bez zdravotného postihnutia - max.  neurčený  neurčený 14 %
 Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - min. neurčený neurčený 7 %
 Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - max.  neurčený  neurčený 7 %


Dividendy prijaté v roku 2020


 Dividendy podľa účtovného obdobia ich vzniku  Preddavok
2020 v €
Vymeriavací základ
2020 v €
Sadzba
 od 1.1.2017. neplatí sa x x
 od 1.1.2013 do 31.12.2016 platí sa  max 60 780 14 %
 od 1.1.2011 do 31.12.2012 - osoba bez postihnutia neplatí sa max 60 780 10 %
 od 1.1.2011 do 31.12.2012 - osoba so zdravotným postihnutím neplatí sa max 60 780 5 %

Pripájame pár poznámok:
  • 60 780 eur je maximálny vymeriavací základ roka 2020 pre príjmy z dividend (je to 60-násobok priemernej mesačnej mzdy za rok 2018 v sume 1 013 eur);
  • preddavok na poistné z dividend 2013 až 2016 vykazuje, vypočítava a platí "platiteľ dividend" (t.j. právnická osoba, ktorá ich priznáva) do 8 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom boli vyplatené, najviac zo sumy 60 780 eur;
  • preddavok na poistné z dividend 2011 a 2012 sa neplatí, ale fyzická osoba (t. j. prijímateľ dividend) do 31.5.2021 oznámi zdravotnej poisťovni dividendy prijaté v roku 2020, zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného do 30.9.2021, vypočíta poistné z takto prijatých dividend najviac zo sumy 60 780 eur a následne poistenec zaplatí oznámenú sumu poistného.
V nasledujúcom článku si povieme, kedy je potrebné platiť a akými spôsobmi je platba možná. 

Vyberáme z poistovne.sk

grateful-patient

Toto robia pacienti s vysokým krvným tlakom nesprávne

To, že vysoký krvný tlak ľudia podceňujú a mnohí ani netušia, že ho majú, je už dlhšie známe. Zdravotné poisťovne upozorňujú na nové fakty o hypertenzii, ktorou trpia už aj deti.
20.06.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Toto robia pacienti s vysokým krvným tlakom nesprávne
20073

Sezóna pre motocykle sa už naplno rozbehla, nehody môžu byť fatálne

Počet nehôd motorkárov sa z roka na rok zvyšuje. Podľa štatistík Polície SR prišlo minulý rok o život na slovenských cestách 28 motorkárov. Medzi najčastejšie príčiny smrteľných nehôd patrilo neprispôsobenie jazdy technického stavu vozovky, nedanie prednosti, ale aj požitie alkoholu, či omamných látok.
19.06.2024
Čítať viac o Sezóna pre motocykle sa už naplno rozbehla, nehody môžu byť fatálne
burst-partners-donut-float-fun

Letné zľavy a výhody pre poistencov Dôvery

Výhody zdravotnej poisťovne viete využiť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pozrite si, ako so zdravotnou poisťovňou môžete ušetriť desiatky eur a v ktorých prípadoch jej pomoc naozaj oceníte.
19.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Letné zľavy a výhody pre poistencov Dôvery

Vyberáme z banky.sk