Zdravotné odvody v roku 2020. Aká bude ich výška?

Suma odvodov na verejné zdravotné poistenie sa od januára 2020 znova zmení tak, ako sa to deje každý rok. Ich výška sa vypočítava v závislosti od zmeny priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR, ktorú zisťuje a vyhlasuje Štatistický úrad SR. Dnes sa na túto tému pozrieme bližšie.


Štatistický úrad SR vyhlásil priemernú mesačnú mzdu za rok 2018 vo výške 1 013 eur. Minimálny základ SZČO na zdravotné poistenie je vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy a pre rok 2020 bude vo výške 506,50 eur.

Čo sú zdravotné odvody a kto ich musí platiť?


Odvody (preddavky na poistné na verejné zdravotné poistenie) sa platia zálohovo každý mesiac. Musia ich platiť:
  • zamestnávatelia za seba a svojich zamestnancov
  • živnostníci a iné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO)
  • osoby dobrovoľne nezamestnané (samoplatitelia)
  • štát (za svojich poistencov, t.j. deti, dôchodcov, nezamestnaných a pod.)
  • platitelia dividend
Ak ste v roku 2019 platili preddavok na poistné od 66,78 eur do 70,91 eur, (respektíve ak ste osoba so zdravotným postihnutím a platili ste v rozpätí od 33,39 eur do 35,45 eur), v roku 2020 budete uhrádzať preddavok najmenej 70,91 eur (respektíve ak ste osoba so zdravotným postihnutím, len polovicu v sume 35,45 eur). Suma 70,91 eur je vypočítaná ako 14% z vymeriavacieho základu 506,5 eur.

V porovnaní s rokom 2019, výška minimálnych preddavkov do zdravotnej poisťovne v roku 2020 vzrastie o 4,13 eur mesačne.

Koľko budete odvádzať v roku 2020?


Samostatne zárobkovo činná osoba a samoplatiteľ
   Preddavok
2020 v €
Vymeriavací základ
2020 v €
Sadzba
 Bez zdravotného postihnutia - min.  70,91 506,50  14 %
 Bez zdravotného postihnutia - max.  neurčený  neurčený  14 %
 Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - min.  35,45  506,50  %
 Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - max.  neurčený  neurčený  %


Zamestnanec a zamestnávateľ

   Preddavok
2020 v €
Vymeriavací základ
2020 v €
Sadzba
zamestnanec + zamestnávateľ
 Bez zdravotného postihnutia - min. neurčený neurčený 4 % + 10 %
 Bez zdravotného postihnutia - max.  neurčený  neurčený 4 % + 10 %
 Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - min. neurčený neurčený 2 % + 5 %
 Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - max.  neurčený  neurčený 2 % + 5 %


SZČO, ak je súčasne zamestnanec alebo poistenec štátu

   Preddavok
2020 v €
Vymeriavací základ
2020 v €
Sadzba
 Bez zdravotného postihnutia - min. neurčený neurčený 14 %
 Bez zdravotného postihnutia - max.  neurčený  neurčený 14 %
 Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - min. neurčený neurčený 7 %
 Osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac - max.  neurčený  neurčený 7 %


Dividendy prijaté v roku 2020


 Dividendy podľa účtovného obdobia ich vzniku  Preddavok
2020 v €
Vymeriavací základ
2020 v €
Sadzba
 od 1.1.2017. neplatí sa x x
 od 1.1.2013 do 31.12.2016 platí sa  max 60 780 14 %
 od 1.1.2011 do 31.12.2012 - osoba bez postihnutia neplatí sa max 60 780 10 %
 od 1.1.2011 do 31.12.2012 - osoba so zdravotným postihnutím neplatí sa max 60 780 5 %

Pripájame pár poznámok:
  • 60 780 eur je maximálny vymeriavací základ roka 2020 pre príjmy z dividend (je to 60-násobok priemernej mesačnej mzdy za rok 2018 v sume 1 013 eur);
  • preddavok na poistné z dividend 2013 až 2016 vykazuje, vypočítava a platí "platiteľ dividend" (t.j. právnická osoba, ktorá ich priznáva) do 8 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom boli vyplatené, najviac zo sumy 60 780 eur;
  • preddavok na poistné z dividend 2011 a 2012 sa neplatí, ale fyzická osoba (t. j. prijímateľ dividend) do 31.5.2021 oznámi zdravotnej poisťovni dividendy prijaté v roku 2020, zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného do 30.9.2021, vypočíta poistné z takto prijatých dividend najviac zo sumy 60 780 eur a následne poistenec zaplatí oznámenú sumu poistného.
V nasledujúcom článku si povieme, kedy je potrebné platiť a akými spôsobmi je platba možná. 

Vyberáme z poistovne.sk

packed-and-ready-to-go

Pri celoročnom cestovnom poistení si dajte pozor na maximálnu dobu nepretržitého vycestovania

Vedeli ste, že celoročné poistenie neplatí nepretržite? Po istej dobe sa totiž musíte vrátiť späť na Slovensko, inak vám poistenie prestane platiť. Porovnali sme tieto doby nepretžitého pobytu vo všetkých poisťovniach.
14.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Pri celoročnom cestovnom poistení si dajte pozor na maximálnu dobu nepretržitého vycestovania
persons-torso-on-a-motorbike-holding-a-map

Kedy sa vám oplatí ročné cestovné poistenie? Prepočítali sme to za vás

Ak počas roka vycestuje do zahraničia viackrát, môže sa vám oplatiť celoročné poistenie. Pozrite si porovnanie na rok 2024, čo vás vyjde lacnejšie.
12.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Kedy sa vám oplatí ročné cestovné poistenie? Prepočítali sme to za vás
burka-redakcia

Škody po záplavách poisťovne vyčísľujú na stovky tisíc euro

Vlna povodní a záplav, ktoré od začiatku júna sužujú Európu, páchajú značné škody aj na Slovensku. Pozrite si, koľko škôd už zaznamenali poisťovne.
12.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Škody po záplavách poisťovne vyčísľujú na stovky tisíc euro

Vyberáme z banky.sk