Úrazové poistenie

Úrazové poistenie je vhodné pre každého vo veku od 3 mesiacov do 75 rokov. Výhodou úrazového poistenia je, že si ho nastavíte podľa seba – pretože poistné riziká si vyberiete vy.
Poistenie zahŕňa tieto riziká:
  • čas nevyhnutného liečenia
  • trvalé následky úrazu
  • trvalé následky úrazu s progresívnym plnením
  • hospitalizácia následkom úrazu
  • smrť následkom úrazu

Poistenie môžete uzavrieť osobne v pobočke poisťovne.

Vyberáme z banky.sk