Úrazové poistenie

Poistné krytie

Poistiť si môžete z nasledovné riziká:
 • trvalé následky úrazu
 • smrť úrazom
 • denné odškodné pri práceneschopnosti až do 200 dní
 • nemocničné odškodné – denné dávky počas pobytu v nemocnici
 • bolestné – jednorazové odškodné za pobyt v nemocnici
 • úrazové náklady
 • Euroochrana (pri trvalých následkoch 50 % a viac)
 • čas nevyhnutného liečenia
 • drobné úrazy
 • zachraňovacie náklady
 • kozmetické operácie po úraze
 • zlomeniny kostí u detí - bonus zdarma pri dojednaní vybraných rizík
 • U-Plus servis - ošetrovateľská alebo opatrovateľská služba (zdarma pri dojednaní trvalých následkov úrazu)

Poistiť môžete seba alebo svoju rodinu.

Vyberáme z banky.sk