Úrazové poistenie

Úrazové poistenie má zabezpečiť finančnú kompenzáciu poistenému príp. oprávnenej osobe:
  • v prípade hospitalizácie následkom úrazu
  • v prípade trvalej invalidity v dôsledku úrazu
  • v dôsledku smrti následkom úrazu
Úrazové poistenie môžete uzavrieť samostatne, alebo v kombinácii s inými poistnými rizikami ako napr. pracovná neschopnosť alebo strata zamestnania.

Vyberáme z banky.sk