Poistenie domácnosti

Poistiť si môžete trvale alebo prechodne obývanú domácnosť.

Poistenie domácnosti sa okrem hnuteľného zariadenia domácnosti vzťahuje aj na:
  • príslušenstvo automobilov, prívesov, motocyklov a mopedov,
  • zodpovednosť z občianskeho života,
  • veci vyššej hodnoty.
Krytých máte 30 najčastejších rizík, ktoré by mohli vašej domácnosti hroziť, napríklad požiar, výbuch, krádež, povodeň, vandalizmus, víchrica, krupobitie, úder blesku, rozbitie skla, vytopenie a množstvo ďalších.

V cene poistenia máte aj asistenčné služby, ktoré sú vám k dispozícii 24/7. Asistenčná služba vám zabezpečí napríklad príchod inštalatéra, elektrikára, zámočníka.

Vyberáme z banky.sk