Poistenie nehnuteľnosti

Poistiť si môžete rodinný dom, byt alebo rekreačnú chatu.
Okrem samotnej nehnuteľnosti máte automaticky poistené aj:
  • vedľajšie stavby (ak ide o byt tak garáž, pokiaľ je súčasťou bytového domu),
  • stavebný materiál, stavebné mechanizmy a stavebné náradie,
  • pevné súčasti náhrobného pomníka,
  • okrasnú záhradu,
  • zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti.
Krytých máte viac ako 40 najčastejších rizík, ktoré by mohli vašej nehnuteľnosti hroziť, napríklad požiar, výbuch, krádež, povodeň, vandalizmus, víchrica, krupobitie, úder blesku, rozbitie skla, vytopenie a množstvo ďalších.

V cene poistenia máte aj asistenčné služby, ktoré sú vám k dispozícii 24/7. Asistenčná služba vám zabezpečí napríklad príchod inštalatéra, elektrikára, zámočníka.

Vyberáme z banky.sk