Poistenie nehnuteľnosti


Na výber máte 3 balíky: BASIC, STANDARD, EXCLUSIVE.

BASIC

Balík Basic obsahuje poistné krytia
 • požiar, priamy úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica, náraz vozidla (známy škodca), zemetrasenie, povodeň, záplava, pád stromov, stožiarov a iných predmetov
Bonus k balíku Basic:
 • Asistenčné služby, poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti

STANDARD

Balík poistenia Standard zahŕňa všetky poistné riziká ako balík Basic a navyše chráni pred:
 • náraz vozidla (neznámy škodca), tiaž snehu a námrazy, krupobitie, výbuch sopky, nadzvuková vlna, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv lavín, atmosférické zrážky, krádež, lúpežné prepadnutie, vnútorný vandalizmus, voda z vodovodných zariadení
Bonus k balíku Standard:
 • Poistenie náhrobného pomníka na živel a vandalizmus

EXCLUSIVE

Balík poistenia Exclusive zahŕňa všetky poistné riziká ako balík Standard a navyše chráni pred:
 • zadymenie, nepriamy úder blesku (vrátane prepätia), vonkajší vandalizmus, sprejerstvo, lom skla, mráz na meračoch, voľne žijúce živočíchy, spodná voda, búrlivý vietor, spätné prúdenie vody z kanalizácie, krádež stavebných súčastí z vonkajšej časti budovy
Bonus k balíku Exclusive:
Poistenie špeciálnych stavebných súčastí (napr. solárne panely)

Pripoistenie

K uvedeným balíkom je možné dojednať si tieto pripoistenia:
 • Pripoistenie spoluúčasti
 • Pripoistenie právnej ochrany
 • Rozšírené poistné krytie VIP garancia
 • Cyber risk
 • Rodinné cestovné poistenie
 • Pripoistenie straty nájomného

Výhody a zľavy

 • Asistenčné služby pre prípad technickej asistencie zdarma do limitu 275 eur.
 • Zľava až 40 %  (zľava za kombináciu poistenia domácnosti a nehnuteľnosti, za pripoistenia, za aktívne zmluvy vo Wüstenrot poisťovni a Wüstenrot stavebnej sporiteľni, marketingová zľava)

Možnosť uzavrieť poistenie online alebo osobne v pobočke poisťovne.

Vyberáme z banky.sk