Povinné zmluvné poistenie

Výška poistného krytia:

  • škody na majetku 1.05 mil. €
  • škody na zdraví 5.24 mil. €

Pripoistenia

K PZP si môžete ešte vybrať pripoistenia:
  • asistenčné služby;
  • poistenie pre prípad havárie a vandalizmu;
  • poistenie proti živlom;
  • poistenie proti krádeži;
  • poistenie stretu s divou zverou;
  • úrazové poistenie vodiča;
  • poistenie batožiny vo vozidle.
  • pripoistenie skiel (spoluúčasť 10%)
Povinné zmluvné poistenie môžete uzavrieť online, telefonicky, alebo osobne v pobočke poisťovne.

Vyberáme z banky.sk