Povinné zmluvné poistenie

Poistné limity:

  • škody na majetku 1.05 mil. €
  • škody na zdraví 5.24 mil. €

K základnému poisteniu si môžete vybrať pripoistenia:

  • miniHavarijné poistenie EXTRA (5% spoluúčasť, garantované krytie do 20 000 eur)
  • poistenie nečakaných výdavkov (kryje zodpovednosť za škodu do 10 000 eur, náklady na vybavenie nových dokladov, kariet, kľúčov do 150 eur, a škody spôsobené zaplavením garáže do 150 eur)
  • poistenie krádeže vozidla (poistný limit 4000 eur alebo 8 000 eur). Poistenie krádeže je možné uzavrieť aj samostatne.

Ďalšie výhody

  • asistenčné služby zdarma
  • garancia vyplatenie peňazí do 7 dní
  • Systém Bonus - Malus

Možnosť uzatvoriť poistenie

  • online
  • telefonicky na 0850 555 555

Vyberáme z banky.sk