Cestovné poistenie


Poistné krytie: Liečebné náklady, úraz, batožina, zodpovednosť za škodu
Územná platnosť: Európa alebo svet

Pre územnú platnosť Európa si môžete vybrať poistenie s platnosťou 3 dni, 8 dni, 11 dní, alebo 1 rok.
Pre územnú platnosť Svet si môžete vybrať poistenie s platnosťou na 1 rok.

Uzatvoriť poistenie môžete až do veku 99 rokov.

Vyberáme z banky.sk