Cestovné poistenie na Slovensku


Cestovné poistenie s územnou platnosťou Slovensko kryje:
  • Odškodnenie za trvalé následky úrazu od 50 % a v prípade smrti úrazom
  • Poistenie na hory tzn. náhrada nákladov na Horskú záchrannú službu alebo pátranie po stratenom turistovi
  • Náhrada pri strate, krádeži alebo zničení batožiny
  • Náhrada cenných vecí, technických zariadení, športového náradia/výbavy, ďalekohľadu, okuliarov
  • Poistenie storno poplatkov pri nenastúpení na cestu
  • Náhrada uhradených a nevyčerpaných služieb vrátane nákladov na spiatočnú cestu
  • Poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobite na majetku alebo zdraví inej osobe
Poistenie na zásah HZS je platné vo všetkých horských oblastiach na Slovensku, kde vykonáva činnosť horská služba:
Belianske Tatry Malá Fatra Nízke Tatry
Pieniny Stredné Beskydy Slovenský raj
Veľká Fatra Vysoké Tatry Západné Tatry
Kysucké Beskydy Moravsko-sliezske Beskydy Kysucká vrchovina
Bukovské vrchy Kremnické vrchy Javorníky

Vyberáme z banky.sk