Cestovné poistenie do zahraničia

Cestovné poistenie do zahraničia pokrýva výdavky vynaložené na neodkladnú lekársku starostlivosť poskytnutú vo verejnom či súkromnom zdravotnom zariadení.
K liečebným nákladom si môžete navyše pripoistiť:
  • batožinu,
  • trvalé následky úrazu a smrť následkom úrazu,
  • zodpovednosť za škodu,
  • storno zájazdu,
  • predčasný návrat
  • nepojazdné motorové vozidlo.
Pripoistiť si môžete manuálnu prácu, zimné a rizikové športy alebo športové súťaže.
K dispozícii máte nonstop bezplatné asistenčné služby v slovenskom jazyku.

Poisťovňa ponúka  zľavy pre deti a študentov do 26 rokov.

Ak cestujete do zahraničia raz alebo dvakrát do roka, stačí vám krátkodobé s presným počtom dní. Pri častejšom odchode za hranice sa vám oplatí celoročné cestovné poistenie.

 

Vyberáme z banky.sk