Poistenie do hôr

Poistenie na hory od Allianzu hradí náklady na:
  • záchrannú činnosť horskej služby, t.j. vyhľadávanie a vyslobodzovanie osoby v tiesni
  • poskytnutie prvej pomoci osobe v tiesni
  • prepravu k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, prípadne do zdravotníckeho zariadenia (napr. i vrtuľníkom)
Poistenie do hôr môžu uzatvoriť osoby, ktoré vykonávajú rizikové športy.
Poistenie na hory môžete uzavrieť krátkodobo, alebo na celý rok s možnosťou pripoistenia rizikových športov a povolaní.

Poistenie na zásah HZS je platné vo všetkých horských oblastiach na Slovensku, kde vykonáva činnosť horská služba:
Belianske Tatry Malá Fatra Nízke Tatry
Pieniny Stredné Beskydy Slovenský raj
Veľká Fatra Vysoké Tatry Západné Tatry
Kysucké Beskydy Moravsko-sliezske Beskydy Kysucká vrchovina
Bukovské vrchy Kremnické vrchy Javorníky

Možnosť uzatvorenia

  • online
  • cez infolinku Allianz
  • cez SMS
  • pomocou chatbota
  • osobne v pobočke
  • cez mobilnú aplikáciu

Vyberáme z banky.sk