Cestovné poistenie

Cestovné poistenie Allianz zahŕňa:
- poistenia liečebných nákladov v zahraničí 
- poistenie úrazu
- poistenie batožiny 
- poistenie zodpovednosti za škodu
- poistenie doplnkových asistenčných služieb


V rámci cestovného poistenia si môžete uzatvoriť aj poistenie stornovacích poplatkov alebo poistenie storno špeciál. K tomu vám automaticky poskytnú aj bezplatné poistenie nevyužitej cesty.

Cestovné poistenie môžete uzavrieť ako krátkodobé poistenie, celoročné poistenie s neobmedzeným počtom ciest a neobmedzeným počtom dní jednotlivej poistenej cesty alebo ako celoročné poistenie s neobmedzeným počtom ciest ale obmedzeným počtom dní jednotlivej poistenej cesty.

Cestovné poistenie Allianz môžu uzavrieť aj klienti nad 70 rokov.

Možnosť uzatvorenia poistenia

  • online
  • cez infolinku Allianz
  • cez SMS
  • pomocou chatbota
  • osobne v pobočke

Vyberáme z banky.sk