Daňové priznanie a odvody za ZŤP zamestnanca

V dnešnom článku sa pozrieme na reálny príklad z praxe. Riadne zamestnanému človeku diagnostikujú ťažké ochorenie, je PN a aj ZŤP. Potrebuje urobiť daňové priznanie, no váha, ako je to s odvodmi za zdravotne ťažko postihnutého zamestnanca. Platí zdravý aj chorý zamestnanec rovnako? Čítajte ďalej a dozviete sa viac.


Za Sociálnu poisťovňu nám odpovedal Peter Višváder, riaditeľ Odboru komunikácie s verejnosťou. „Ak je zamestnanec PN, neplatí poistné na sociálne poistenie ani zamestnanec, ani jeho zamestnávateľ (okrem úrazového poistenia), pričom sa to rovnako týka všetkých zamestnancov bez rozdielu, teda nie je rozhodujúce, či sú ZŤP alebo nie.“

Ako je to s platením poistného na sociálne poistenie všeobecne? Rozhodujúce je, či je zamestnanec poberateľom invalidného dôchodku. „Ak aj je zamestnanec držiteľom preukazu ZŤP, ale nie je poberateľom invalidného dôchodku, nevzťahujú sa na neho žiadne zvýhodnenia pri platení poistného do Sociálnej poisťovne,“ vysvetľuje Višváder s tým, že zvýhodnenia sa netýkajú ani poberateľov invalidných dôchodkov s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o menej ako 70 %, ktorí sú riadnymi zamestnancami. Zamestnávateľ aj zamestnanec sú povinní platiť poistné v plnej výške. „Ak majú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 70 %, nevzťahuje sa na nich poistenie v nezamestnanosti. Poberatelia invalidného dôchodku s akoukoľvek mierou poklesu ho neplatia ani vtedy, ak už dovŕšia dôchodkový vek. Pri všetkých formách dohôd platia všetci poberatelia invalidných dôchodkov (bez ohľadu na mieru poklesu) len poistné na starobné a invalidné poistenie.“

lista Neprehliadnite
Podľa Mateja Štepianskeho, PR manažéra poisťovne Dôveraak ide o osoby so zdravotným postihnutím 41 % a viac, platia odvody na zdravotné poistenie v polovičnej výške. Pripájame zopár praktických informácií z ich webovej stránky:

Odvody (preddavky na poistné na verejné zdravotné poistenie) sú mesačne zálohovo odvádzané finančné prostriedky, ktoré sa po uplynutí kalendárneho roka zúčtovávajú v ročnom zúčtovaní poistného. Musia ich platiť:
  • zamestnanci
  • zamestnávatelia
  • samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO)
  • osoby dobrovoľne nezamestnané (samoplatitelia)
  • štát
  • platitelia dividend

Kedy platiť


Mesačné odvody sa platia vždy mesiac dozadu. To znamená, že napríklad za január 2019 zaplatíte vo februári 2019. SZČO a samoplatitelia sú povinní zaplatiť novú sumu najneskôr do 8.2.2019 a zamestnávatelia za svojich zamestnancov v deň výplaty príjmov, najneskôr ale do 28.2.2019. Platiť treba v správnej výške, včas a pravidelne každý mesiac.

Ak ste v roku 2018 platili preddavok na poistné od 63,84 € do 66,78 eur, (respektíve ak ste osoba so zdravotným postihnutím a platili ste v rozpätí od 31,92 € do 33,39 eur), v roku 2019 budete uhrádzať preddavok najmenej 66,78 eur (respektíve polovicu v sume 33,39 eur, ak ste osoba so zdravotným postihnutím). Osoba so zdravotným postihnutím je osoba s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 41 % a viac v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Viac informácií vrátane presných súm, kto má koľko odvádzať, nájdete na stránke zdravotnej poisťovne.
 

Vyberáme z Poistovne.sk

31403_obr

Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz

Svet zažil tzv. annus horribilis - globálne finančné aktíva poklesli o 2,7 %, čo je najväčší pokles od svetovej finančnej krízy. Z finančného majetku nám výrazne ukrajuje inflácia, potrebujeme sa naučiť inteligentne sporiť. Slovenskí sporitelia sa bankám otočili chrbtom – vyberali úspory a investovali na kapitálových trhoch, kde nakúpili rekordné množstvo cenných papierov za 1,5 miliardy eur.
28.09.2023
Čítať viac o Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz
Businessman podpisuje zmluvu-001

Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu

Dopravné nehody, zneužívanie, rôzne zločiny, či úmrtie blízkej osoby. Väčšina z nás si zažije počas svojho života určitý druh traumy. Hoci po takomto šoku nie každý na to myslí, ale obeť násilného trestného činu má nárok na odškodné. Či už po podaní žiadosti na ministerstve spravodlivosti, alebo ak má uzatvorené životné poistenie, tak prostredníctvom poistenia.
26.09.2023
Čítať viac o Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu
redakcia-nehoda

Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Za prvých 8 mesiacov tohto roka odhalil Allianz podvody za viac ako 10 miliónov eur. Najviac stúpli podvody v PZP a v poistení privátneho majetku. Jeden klient si chcel z novej poistky uplatniť starší úraz ramena, iný chcel novou poistkou zaplatiť 4 roky zničenú strechu.
20.09.2023
Čítať viac o Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Vyberáme z banky.sk