Daňové priznanie a odvody za ZŤP zamestnanca

V dnešnom článku sa pozrieme na reálny príklad z praxe. Riadne zamestnanému človeku diagnostikujú ťažké ochorenie, je PN a aj ZŤP. Potrebuje urobiť daňové priznanie, no váha, ako je to s odvodmi za zdravotne ťažko postihnutého zamestnanca. Platí zdravý aj chorý zamestnanec rovnako? Čítajte ďalej a dozviete sa viac.


Za Sociálnu poisťovňu nám odpovedal Peter Višváder, riaditeľ Odboru komunikácie s verejnosťou. „Ak je zamestnanec PN, neplatí poistné na sociálne poistenie ani zamestnanec, ani jeho zamestnávateľ (okrem úrazového poistenia), pričom sa to rovnako týka všetkých zamestnancov bez rozdielu, teda nie je rozhodujúce, či sú ZŤP alebo nie.“

Ako je to s platením poistného na sociálne poistenie všeobecne? Rozhodujúce je, či je zamestnanec poberateľom invalidného dôchodku. „Ak aj je zamestnanec držiteľom preukazu ZŤP, ale nie je poberateľom invalidného dôchodku, nevzťahujú sa na neho žiadne zvýhodnenia pri platení poistného do Sociálnej poisťovne,“ vysvetľuje Višváder s tým, že zvýhodnenia sa netýkajú ani poberateľov invalidných dôchodkov s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o menej ako 70 %, ktorí sú riadnymi zamestnancami. Zamestnávateľ aj zamestnanec sú povinní platiť poistné v plnej výške. „Ak majú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 70 %, nevzťahuje sa na nich poistenie v nezamestnanosti. Poberatelia invalidného dôchodku s akoukoľvek mierou poklesu ho neplatia ani vtedy, ak už dovŕšia dôchodkový vek. Pri všetkých formách dohôd platia všetci poberatelia invalidných dôchodkov (bez ohľadu na mieru poklesu) len poistné na starobné a invalidné poistenie.“

lista Neprehliadnite
Podľa Mateja Štepianskeho, PR manažéra poisťovne Dôveraak ide o osoby so zdravotným postihnutím 41 % a viac, platia odvody na zdravotné poistenie v polovičnej výške. Pripájame zopár praktických informácií z ich webovej stránky:

Odvody (preddavky na poistné na verejné zdravotné poistenie) sú mesačne zálohovo odvádzané finančné prostriedky, ktoré sa po uplynutí kalendárneho roka zúčtovávajú v ročnom zúčtovaní poistného. Musia ich platiť:
  • zamestnanci
  • zamestnávatelia
  • samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO)
  • osoby dobrovoľne nezamestnané (samoplatitelia)
  • štát
  • platitelia dividend

Kedy platiť


Mesačné odvody sa platia vždy mesiac dozadu. To znamená, že napríklad za január 2019 zaplatíte vo februári 2019. SZČO a samoplatitelia sú povinní zaplatiť novú sumu najneskôr do 8.2.2019 a zamestnávatelia za svojich zamestnancov v deň výplaty príjmov, najneskôr ale do 28.2.2019. Platiť treba v správnej výške, včas a pravidelne každý mesiac.

Ak ste v roku 2018 platili preddavok na poistné od 63,84 € do 66,78 eur, (respektíve ak ste osoba so zdravotným postihnutím a platili ste v rozpätí od 31,92 € do 33,39 eur), v roku 2019 budete uhrádzať preddavok najmenej 66,78 eur (respektíve polovicu v sume 33,39 eur, ak ste osoba so zdravotným postihnutím). Osoba so zdravotným postihnutím je osoba s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 41 % a viac v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Viac informácií vrátane presných súm, kto má koľko odvádzať, nájdete na stránke zdravotnej poisťovne.
 

Vyberáme z Poistovne.sk

hand-logs-in-to-laptop

Sme tu pre všetko, na čom záleží

V KOMUNÁLNEJ poisťovni sa vám snažíme ponúknuť tie najkomfortnejšie riešenia, čomu neustále prispôsobujeme aj našu webovú stránku www.kpas.sk. Uzatvorenie poistenia, nahlasovanie poistnej udalosti či správa klientskeho účtu – to všetko s nami vybavíte bezpečne a z pohodlia domova.
17.09.2020
Čítať viac o Sme tu pre všetko, na čom záleží
burst-nicole-de-khors-young-old-using-technology

Zmena zdravotnej poisťovne je jednoduchá. Zvládnete ju aj cez internet.

Minulý rok zmenilo zdravotnú poisťovňu viac ako 242-tisíc ľudí. Posledný termín na zmenu zdravotnej poisťovne tento rok je 30.9.2020. Akým spôsobom môžete podať prihlášku a na čo nesmiete zabudnúť?
14.09.2020 | redakcia
Čítať viac o Zmena zdravotnej poisťovne je jednoduchá. Zvládnete ju aj cez internet.
burst-Matthew Henry-zubar

Ponuka benefitov zdravotných poisťovní na rok 2021

Zdravotné poisťovne bojujú o klientov rôznymi benefitmi, ktoré poistencovi dokážu ušetriť stovky euro ročne. Oproti minulému roku pribudlo veľa noviniek. Oplatí sa ich poznať.
10.09.2020 | redakcia
Čítať viac o Ponuka benefitov zdravotných poisťovní na rok 2021

Vyberáme z banky.sk