Aj invaliditu si môžete poistiť

Na Slovensku je takmer 240 tisíc invalidných dôchodcov. Priemerný invalidný dôchodok je necelých 200 EUR mesačne. Dokázali by ste vyžiť z tejto sumy? Viete, že aj invaliditu si môžete poistiť tak, aby váš životný štandard neklesol úplne na minimum?Čo je to invalidita


Invaliditou sa rozumie dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav spôsobený chorobou alebo úrazom, v dôsledku ktorého nastal pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 percent v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.


urazove a rizikove poistenieSociálna poisťovňa v prvom polroku 2015 zaevidovala 11 877 nových ľudí s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 percent. Najvyšší počet uznaných invalidít je vo vekovej skupine 50 až 60 rokov.

Nárok na invalidný dôchodok priznáva Sociálna poisťovňa na základe potvrdení od posudkového lekára. Okrem úrazov sa na invalidite podieľajú najčastejšie nádorové ochorenia, ochorenia srdca, ochorenia pohybového aparátu a psychické choroby.

Keď človek zostane doma, pokles v príjme sa ihneď odrazí aj v rodinnom rozpočte. Priemerná mzda na Slovensku je okolo 870 EUR a priemerný invalidný dôchodok je necelých 200 EUR.

Ako sa dá poistiť invalidita?


Poistenie invalidity chráni zdravých ľudí, ak v budúcnosti ostanú na invalidnom dôchodku. Pomáha im zlepšiť finančnú situáciu a pokryť náklady, ktoré majú invalidní dôchodcovia (úprava bývania, nákup pomôcok,...), či preklenúť obdobie, keď stratia pravidelný príjem.

Je však dôležité si uvedomiť, že poisťovňa vás poistí pre prípad invalidity, ktorú zapríčiní choroba, iba pokiaľ sa aktuálne na žiadnu závažnú chorobu neliečite, čiže v danom momente ste zdravý. Ak trpíte závažnou chorobou, alebo ste už invalidný dôchodca, toto poistenie využiť nemôžete.

Pri uznaní nároku na poistné plnenie vaša komerčná poisťovňa zvyčajne berie do úvahy rozhodnutie Sociálnej poisťovne. Pokiaľ vás Sociálna poisťovňa uzná invalidným, vaša poisťovňa už ďalej neskúma váš zdravotný stav.

Lista Odporucame
Poistenie invalidity ponúka na Slovensku viacero poisťovní, zvyčajne formou pripoistenia. My sme sa pozreli na to, aké možnosti výplaty poistnej sumy z poistenia invalidity ponúka poisťovňa Allianz. Na výber máte jednu z troch možností.

1. Dočasný dôchodok


Vaša schopnosť pracovať klesne o viac ako 70% v porovnaní so zdravou osobou. Váš vek pri uzatvorení poistky je 15 - 55 rokov. Čakacia doba je 2 roky - to znamená, že pokiaľ sa stanete invalidom skôr ako uplynú 2 roky od uzavretia poistnej zmluvy, nemáte nárok na poistné plnenie.

Poistenému je vyplácaný dôchodok vo výške platnej v deň vzniku poistnej udalosti v prípade, ak mu počas trvania poistenia, po uplynutí čakacej doby, bol podľa predpisov o sociálnom poistení priznaný invalidný dôchodok. V tomto prípade vám Allianz bude mesačne vyplácať dohodnutú sumu až do doby, pokiaľ trvá vaša poistná zmluva.

Pozrite si príklady, koľko by vás stálo mesačné poistné, pokiaľ by ste si zvolili poistnú sumu 6.000 EUR ročne. Ak poistenie uzatvoríte vo veku 35 rokov na dobu 20 rokov, mesačne vás poistka bude stáť 23,10 EUR. Ak by ste však túto poistku uzavreli už vo veku 30 rokov, mesačne budete platiť o 9,60 EUR menej. Poistnú sumu si volíte sami, podľa vašich finančných možností.
 
obr 1
 

2. Jednorazová výplata


Rozdiel oproti dočasnému dôchodku je ten, že pokiaľ sa stanete invalidom, poisťovňa vám jednorazovo vyplatí dohodnutú poistnú sumu a následne vaša poistka zanikne. Rovnako ako v predchádzajúcom prípade, pokles vašej schopnosti pracovať musí byť o viac ako 70% oproti zdravému človeku. Vstupný vek je v rozmedzí 15-55 rokov a čakacia doba 2 roky. Poistenému je vyplatená dojednaná poistná suma jednorazovo vo výške platnej v deň vzniku poistnej udalosti v prípade, ak bol poistený podľa platných právnych predpisov o sociálnom poistení uznaný invalidným následkom choroby alebo úrazu, ktorý nastal počas trvania poistenia.

V tabuľke si pozrite, koľko by vás stálo mesačné poistné, pokiaľ by ste si poistili invaliditu na jednorazovú sumu 10.000 EUR. Pokiaľ sa poistíte v 35 rokoch na dobu 20 rokov, mesačne budete platiť 6,27 EUR. Zvoliť si, samozrejme, môžete aj inú poistnú sumu.

obr 2
 

3. Úrazová invalidita


Treťou možnosťou je, že si poistíte invaliditu, ktorá by vznikla iba dôsledkom úrazu a vaša schopnosť pracovať by klesla o viac ako 40%. Pokiaľ si zvolíte túto tretiu možnosť a stane sa z vás invalidný dôchodca kvôli chorobe, nárok na poistné plnenie nemáte. V prípade úrazovej invalidity vám bude poistné plnenie vyplatené jednorazovo. Poistenie sa vzťahuje aj na úrazovú invaliditu, ktorá nastane až do 3 rokov od ukončenia poistenia. Vekové obmedzenie na uzavretie poistky je 15 až 60 rokov a minimálna doba poistenia je 5 rokov. Pri poistnej sume 30 000 EUR by vás mesačné poistné stálo 4 EUR.

Treba si uvedomiť, že poistenie invalidity nie je totožné so životným poistením, ani s cestovným poistením. Riziká poistené životným poistením obyčajne invaliditu nezhŕňajú. Cestovné poistenie zase zvyčajne pokrýva len liečebné náklady počas dovolenky. Pokiaľ sa vám stane úraz na dovolenke v Chorvátsku, ošetrenie bude hradené z vášho cestovného poistenia. Ak vaša liečba bude pokračovať na Slovensku a Sociálna poisťovňa vás uzná invalidným dôchodcom, máte nárok na jednorazovú/mesačnú výplatu od poisťovne, iba pokiaľ budete mať uzatvorené poistenie invalidity.

Vyberáme z Poistovne.sk

17444

Od budúceho roku vám bude stačiť biela/zelená karta len v elektronickej podobe

Šoféri POZOR! Nastáva veľká zmena v preukazovaní PZP od 1.1.2025. Bližšie informácie o pripravovanej zmene redakcii Poistovne.sk poskytla Slovenská kancelária poisťovateľov.
28.02.2024 | redakcia
Čítať viac o Od budúceho roku vám bude stačiť biela/zelená karta len v elektronickej podobe
IMG_2905-R

Poistné Kooperativy vlani stúplo vo všetkých segmentoch

Poisťovňa Kooperativa dosiahla v minulom roku predpísané poistné 680 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to podľa vyjadrení spoločnosti nárast o viac ako šesť percent.
27.02.2024
Čítať viac o Poistné Kooperativy vlani stúplo vo všetkých segmentoch
burst-partners-doctor

Nové benefity Dôvery pre rok 2024

Zdravotná poisťovňa Dôvera prináša svojim poistencom nové benefity, zamerané najmä na lepšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Sú praktické, využiť ich môžu všetci poistenci Dôvery. Pozrite si stručný prehľad tých najzaujímavejších noviniek.
26.02.2024 | redakcia
Čítať viac o Nové benefity Dôvery pre rok 2024

Vyberáme z banky.sk