Poisťovacie podvody. Podvodníci našli nový zdroj zárobku

Vďaka prevencii klesol počet podvodov v havarijnom poistení o 11 %, celková výška odhalených podvodov naopak stúpla. V PZP objavili podvodníci nový zdroj zárobku – navyšovanie škôd na zdraví.Preventívne opatrenia v boji proti poisťovacím podvodom, najmä v oblasti vozidiel, ktoré Allianz – Slovenská poisťovňa pred dvomi rokmi zaviedla do praxe, priniesli prvé ovocie. Počet podvodov v havarijnom poistení za minulý rok výraznejšie poklesol. „Vďaka obhliadkam ojazdených vozidiel pri ich vstupe do poistenia sme zaznamenali pokles podvodov v havarijnom poistení až o 11 percent. Obhliadkou každého vozidla staršieho ako 1 rok pred vstupom do poistenia sme zistili, že viac ako 60 percent jazdených vozidiel má menšie či väčšie poškodenia,“ vysvetľuje vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností v Allianz – SP Jaroslava Zemanová. Celkovo odhalila Allianz – SP v minulom roku 1775 poisťovacích podvodov v celkovej výške 4,31 milióna eur. Z toho výška odhalených podvodov v neživotnom poistení, teda z poistenia vozidiel, bytov, domov či priemyslu tvorila 3,72 milióna eur a v životnom poistení 241-tisíc eur. Zvyšných 340-tisíc eur tvorili pokusy o podvody už pri vstupe do poistenia, tzv. underwriting fraud, čiže podvod pri upisovaní rizika.

Lista Odporucame

Nový trend v PZP - namiesto plechov škody na zdraví


A hoci počet podvodov v havarijnom poistení klesol, v povinnom zmluvnom poistení (PZP) sa špecialistom Allianz – SP podarilo odhaliť podvody v rekordnej výške za takmer 1,1 milióna eur , čo je nárast o takmer 94 % oproti predchádzajúcemu roku. Cez PZP sa niektorí poškodení snažia "vytĺcť" z poisťovne viac peňazí pri uplatňovaní škôd na zdraví, ktoré sa umelo snažia navýšiť. Žiadajú vyššiu náhradu škody za bolestné, umelo predlžujú dobu liečenia, či deklarujú sťaženie spoločenského uplatnenia. "Každý rok totiž narastá bodové ohodnotenie nárokov pri škodách na zdraví. Aktuálne je hodnota bodu 18,24 eura a pre rok 2018 sa ešte navýši, čo môže byť pre niektorých atraktívny zdroj obohatenia sa,“ konštatuje J. Zemanová.


Nárast podvodov u podnikateľov aj v privátnom majetku


Nárast podvodov zaznamenala Allianz – SP aj pri poistení podnikateľov, keď minulý rok odhalila podvody za 1,24 milióna eur, čo je až 45 %-ný nárast oproti predchádzajúcemu roku. V privátnom majetku, teda pri poistení bytov, domov a domácností sa podarilo odhaliť podvody za vyše 628-tisíc eur, čo je nárast o 62 % oproti predchádzajúcemu obdobiu.

 


podvody
 

Register poistných udalostí


Bojovať s poisťovacími podvodníkmi a efektívnejšie a účinnejšie odhaľovať poisťovacie podvody pomáha aj register poistných udalostí, ktorý začal fungovať od januára 2017. Členské poisťovne Slovenskej asociácie poisťovni (SLASPO) si ho zriadili kvôli výmene informácií o poistných udalostiach a overovaniu pravdivosti a úplnosti údajov o nich. „Register obsahuje údaje o škodách a poistných udalostiach ako meno poškodeného, adresa, dátum a číslo poistnej udalosti a tiež evidenčné a VIN čísla vozidiel. Po novom môžu do registra pribúdať aj údaje o poisťovni, ktorá danú škodu riešila aj údaje o výške vyplateného poistného plnenia,“ hovorí Milan Daráš zo Slovenskej asociácie poisťovní.

lista Neprehliadnite

Ako sa darí odhaľovať poistné podvody poisťovni UNIQA?


V roku 2017 dominovalo v podvodoch neživotné poistenie, až 98% podozrivých škôd tvorili škody v neživotnom poistení. Až v 54% prípadoch sa podarilo preukázať podvodné konanie. Takmer 2% podozrivých škôd pripadalo na životné poistenie, pričom podvod sa podarilo preukázať až v 50% prípadoch. Klienti, ktorí sa chcú obohatiť či už na účet poisťovni, alebo na účet poctivých klientov, pristupujú k páchaniu nekalej činnosti čoraz sofistikovanejšie a tak sa ich úmysly aj ťažšie preukazujú.


Čoho sa týkali podvody odhalené UNIQOU


Väčšinu poistných podvodov sa podarilo odhaliť v neživotnom poistení v oblasti poistenia motorových vozidiel a majetku. Ide napríklad o využitie poškodených častí z iných vozidiel pri snahe uplatniť si škodu. Alebo poškodení a vinníci v hláseniach škodových udalostí deklarujú ich vznik inými spôsobmi, ako sa reálne stali alebo išlo o zámerné navýšenie škody pri havárii.

Najčastejšie prípady v životnom poistení sú poistné zmluvy uzatvorené po poistnej udalosti, alebo prípady, kedy sa klienti snažia presvedčiť poisťovňu, že ich ujma na zdraví vznikla v dôsledku úrazu a až znaleckým skúmaním sa podarí preukázať, že klienti utrpeli túto ujmu dávno pred úrazom. Ide tiež o fiktívne úrazy, uplatňovanie si nároku dennej dávky pri nezamestnanosti a nároku pri čase nevyhnutého liečenia.

V ďalšom článku vám prinesieme konkrétne prípady poisťovacích podvodov.


 

Vyberáme z Poistovne.sk

redakcia-nehoda1

Ako sa vyhnúť zrážke so zverou a čo robiť po kolízii

Stret so zverou býva častejší, než si myslíme. V roku 2021 evidovala Allianz poisťovňa  2487 zrážok vozidiel so zverou, škody dosiahli výšku  6,63 milióna eur. V UNIQE tvoria škody následkom stretu so zvieraťom asi 10% z celkových škôd na motorových vozidlách.
29.09.2022 | redakcia
Čítať viac o Ako sa vyhnúť zrážke so zverou a čo robiť po kolízii
8466

Slováci by si mali podľa odborníkov dávať pozor na podpoistenie nehnuteľnosti

Na Slovensku je drvivá väčšina bytových domov podpoistená. Konštatuje to Združenie pre lepšiu správu bytových domov.
26.09.2022
Čítať viac o Slováci by si mali podľa odborníkov dávať pozor na podpoistenie nehnuteľnosti

Vyberáme z banky.sk