Ako vypovedať povinné zmluvné poistenie

Chystáte sa vypovedať povinné zmluvné poistenie? V nasledujúcom článku sa pozrieme na to, aké náležitosti treba dodržať, dokedy to treba urobiť a kedy samo zanikne. Takisto vám ponúkneme zopár rád, ako si pri tomto úkone „nevyrobiť“ zbytočné problémy.
Dbajte na dodržanie lehoty

Poistnú zmluvu je podľa zákona možné vypovedať šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia. „Ide o hmotnoprávnu lehotu, čo znamená, že výpoveď musí byť v tomto termíne doručená do poisťovne,“ vysvetľuje Milan Janásik, manažér komunikácie a hovorca poisťovne Generali s tým, že nestačí, aby bola podaná u doručovateľa, napríklad na poštu, ale musí byť podaná pred týmto termínom tak, aby ju doručovateľ, respektíve pošta, stihla doručiť v stanovenej lehote. Výpoveď odporúča podať pred vypočítaným dátumom, najmä ak uvedený deň pripadne na víkend alebo sviatok. „Ak sa klient rozhodne odovzdať žiadosť o zrušenie poistky osobne na obchodnom mieste poisťovne, nemal by zabudnúť na potvrdenie o jej prevzatí.“

Radšej doporučene

Nechávať si výpoveď zmluvy PZP na poslednú chvíľu neodporúča ani Vladimír Cvik z Netfinancií.sk, poisťovne môžu mať totiž podľa neho rôzny výklad posledného dňa k prijatiu výpovede. Takáto výpoveď musí byť podaná poistníkom písomne, obvykle je poistníkom držiteľ vozidla. Výpoveď je možné podať osobne na pobočkách poisťovní, alebo poštou. „Nie je na škodu, aby sa výpoveď do poisťovne posielala doporučene, tak získavate väčšiu istotu, že zásielka bude zaevidovaná poisťovňou riadne a včas.“

PORADŇA: Čo všetko pokrýva PZP a havarijné poistenie auta


V iných prípadoch sú aj iné lehoty

Okrem toho, zmluvu PZP môže tak poisťovateľ, ako aj poistník vypovedať do dvoch mesiacov od jej uzavretia. V takomto prípade je podľa Milana Janásika výpovedná lehota osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne. Poistnú zmluvu môže poisťovateľ aj poistník taktiež vypovedať aj po vzniku škodovej udalosti, a to do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti poisťovateľovi. „V takomto prípade je výpovedná lehota jeden mesiac odo dňa doručenia písomného oznámenia o vypovedaní poistnej zmluvy druhej zmluvnej strane. PZP zanikne uplynutím tejto lehoty.“

Na zváženie prípadnej zmeny máte čas

V súčasnosti zákon upravuje poisťovniam povinnosť písomne oznámiť najneskôr 10 týždňov pred uplynutím poistného obdobia motoristovi výšku poistného na nasledujúce poistné obdobie i dátum, do ktorého je možné podať výpoveď poistnej zmluvy. „Na rozdiel od nedávnej minulosti tak majú vodiči takmer mesiac na to, aby zvážili zotrvanie u súčasného poisťovateľa alebo odchod a zmenu povinného zmluvného poistenia,“ vysvetľuje Cvik a dodáva, že výpovede poistnej zmluvy z iného dôvodu, napríklad predaj auta a následná zmena držiteľa či vyradenie vozidla z evidencie, sú upravené zákonom o povinnom zmluvnom poistení a sú platné okamihom, kedy táto skutočnosť nastala.

Vyberáme z Poistovne.sk

image009

„Od zábavy k úrazu je na skok,“ varuje nová preventívna kampaň

„Prevencia má cenu zlata!“ je názov novej preventívnej kampane Nadácie Allianz a Slovenského paralympijského výboru (SPV). Neuvážený skok do vody môže mať fatálne následky.
05.08.2022
Čítať viac o „Od zábavy k úrazu je na skok,“ varuje nová preventívna kampaň
chocolate-lab-dog

Ako poistiť psa? Pozornosť venujte aj bezpečnej doprave

Cestovanie so psom alebo mačkou prináša určité obmedzenia a povinnosti. Dbať treba hlavne na bezpečnosť. Čo všetko treba zabezpečiť, aby vaša cesta prebehla hladko? Prinášame základný prehľad odporúčaní a informácie o poistení zvierat.
03.08.2022 | redakcia
Čítať viac o Ako poistiť psa? Pozornosť venujte aj bezpečnej doprave

Vyberáme z banky.sk