Aké sú aktuálne odvody do Sociálnej poisťovne?

Platíme od januára vyššie odvody, alebo nie? A čo slobodní umelci? Kedy im vzniká povinnosť platiť poistné? Aj na to sme sa pozreli v nasledujúcom článku.Kde hľadať tieto informácie? Aktuálne sadzby nájdete na stránke www.socpoist.sk, kde si zároveň môžete porovnať aj sadzby z predošlých rokov. „Vyplýva z nich aj to, že zamestnanec v roku 2018 v princípe neplatí vyššie odvody. Stane sa tak iba v prípade, že platí poistné z maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý je v roku 2018 vo výške 6 384,00 eur. Inak zamestnanec naďalej platí poistné do Sociálnej poisťovne zo svojho reálneho vymeriavacieho základu,“ vysvetľuje Peter Višváder, riaditeľ Odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne.

Lista Odporucame

Živnostníci

Zmenil sa od 1.1.2018 minimálny vymeravací základ živnostníkom? Áno, a to na 456 eur a minimálne poistné z neho je vo výške 151,16 eur. „Maximálny vymeriavací základ v roku 2018 je vo výške 6 384 eur a maximálna výška poistného z neho je 2 116,29 eur, hovorí Višváder. V roku 2017 bola výška minimálneho poistného SZČO z minimálneho vymeriavacieho základu (441,50 eur) vo výške 146,35 eur a maximálna výška poistného SZČO z maximálneho vymeriavacieho základu (ten bol 6181 eur) bola vo výške 2048,99 eur.)


lista Neprehliadnite

Slobodní umelci. Sú povinní platiť do Sociálnej poisťovne?

Platia si sociálku aj slobodní umelci? „Napriek tomu, že slobodný umelec nemá živnosť a nevykonáva svoju činnosť ani na základe oprávnenia, ak dovŕšil 18 rokov veku a dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, považuje sa z hľadiska sociálneho poistenia za samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO). Povinnosti si teda plní ako samostatne zárobkovo činná osoba,“ hovorí Višváder.

Kedy vznikne slobodnému umelcovi povinnosť platiť poistné?

Táto povinnosť vznikne slobodnému umelcovi (ako každej inej SZČO), ak v zdaňovacom období prekročil zákonom stanovenú hranicu hrubého príjmu. „Od 1. júla 2018 vznikne povinné dôchodkové a povinné nemocenské poistenie tým osobám, ktoré za kalendárny rok 2017 dosiahnu príjem (celkový hrubý príjem bez odpočítania výdavkov) z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 5 472,00 eur a za rok 2017 nemajú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania,“ vysvetľuje Višváder.


Platiť si môže aj dobrovoľne

Ak SZČO (slobodný umelec) zákonom stanovený hrubý príjem neprekročí, povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie SZČO mu nevznikne. „Obdobie, v ktorom nie je evidovaný v Sociálnej poisťovni, sa mu nezapočítava do obdobia nároku na nemocenské dávky (dočasná práceneschopnosť, materské, OČR) a taktiež sa toto obdobie nezapočítava do obdobia nároku na dôchodok,hovorí Višváder s tým, že v prípade záujmu sa môže fyzická osoba (SZČO, ktorej nevzniklo povinné poistenie SZČO) prihlásiť na dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie alebo dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti a platiť si poistné sama.

Vyberáme z Poistovne.sk

woman-checking-phone

Ako si mám nájsť lekára? Odporúčanie zdravotnej poisťovne

Presťahovali ste sa do iného mesta alebo plánuje váš lekár odísť do dôchodku? Hľadanie nového lekára môže byť náročnou výzvou. Pozrite si zopár praktických odporúčaní ako postupovať.
29.11.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Ako si mám nájsť lekára? Odporúčanie zdravotnej poisťovne
18986

Asistenčné služby v životnom poistení

Životné poistenie už dávno nie je len o náhrade príjmu v prípade poistnej udalosti. Súčasťou životného poistenia možu byť aj asistenčné služby. O mnohých klienti ani netušia. Pozrite si, s čím všetkým vám vie poisťovňa pomôcť.
27.11.2023 | Katarína Macková
Čítať viac o Asistenčné služby v životnom poistení
Záplavy_Rudno_Allianz1

Za škody po živloch Allianz vyplatila vyše dvojnásobok

Od januára do konca októbra spôsobili živly klientom Allianzu škody za 10,8 milióna eur, za celý minulý rok to bola menej ako polovica. Prírodné živly sú nevyspytateľné, každý rok vyčíňa iný. V rámci prevencie podpoistenia Allianz pracuje s indexáciou, aj aktualizáciou poistnej sumy.
23.11.2023
Čítať viac o Za škody po živloch Allianz vyplatila vyše dvojnásobok

Vyberáme z banky.sk