Ako správne uhrádzať odvody do zdravotnej poisťovne

Ste zamestnanec, samoplatiteľ či na materskej dovolenke? Prípadne dôchodca pracujúci na dohodu? Ako si platíte zdravotné poistenie, respektíve kto vám ho platí?

Podľa Beáty Dupaľovej Ksenzsighovej, špecialistky externej komunikácie a hovorkyne Union poisťovne, je to takto:


Zamestnanci:

 • sadzba 4% (ZŤP 2 %). Uhrádza zamestnávateľ priamo na účet zdravotnej poisťovne.

Zamestnávatelia:

 • sadzba 10% (ZŤP 5 %). Uhrádza zamestnávateľ za svojich zamestnancov.

Podnikatelia (živnostníci):

 • sadzba 14% (ZŤP 7 %). Preddavky si uhrádzajú individuálne.

Samoplatitelia:

 • sadzba 14% (ZŤP 7 %). Preddavky si uhrádzajú individuálne.

Ženy na materskej:

 • sú považované za poistencov štátu, preddavky neuhrádzajú.

Pracujúci dôchodcovia:

 • je potrebné rozlišovať, či dôchodca pracuje na dohodu alebo pracovnú zmluvu a aký typ dôchodku poistenec poberá. Napríklad poberateľ invalidného dôchodku alebo starobného dôchodku, ak dovŕšil dôchodkový vek, neplatí preddavky na zdravotné poistenie z príjmu na dohodu.
Lista Odporucame
 ►  Kto je poistencom štátu?
 ►  Čo sa stane, ak neplatíte zdravotnú poistku?
 ►  Zakladáte si živnosť, či firmu? Takéto sú vaše povinnosti voči štátu
 ►  Odchádzate do zahraničia? Nezabudnite sa odhlásiť
 ►  Preplatí vám zdravotná poisťovňa plastickú operáciu?


Samoplatiteľ, zamestnávateľ, zamestnanec, SZČO


Definíciu týchto pojmov vyberáme z webu zdravotnej poisťovne Dôvera.


Kto je samoplatiteľ?


Samoplatiteľom, t.j. dobrovoľne nezamestnanou osobou, je poistenec, ktorý:
 • nie je zamestnancom,
 • nie je samostatne zárobkovo činnou osobou (živnostníkom),
 • nie je poistencom, za ktorého je platiteľom poistného štát (napr. žena na materskej, dôchodca).

Kto je SZČO


Samostatne zárobkovo činná osoba je tá, ktorá dovŕšila 18 rokov a vykonáva činnosti, z ktorých jej plynú príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

V zdravotnej poisťovni sa prihlásite, keď:
 • vykonávate poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách, ste zapísaný do evidencie podľa osobitného predpisu a máte oprávnenie prevádzkovať živnosť,
 • máte oprávnenie na vykonávanie činnosti (napr. advokáti, lekári, veterinári, audítori, daňoví poradcovia, notári, znalci, tlmočníci, prekladatelia, sprostredkovatelia sporenia alebo poistenia a pod.),
 • ste spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti,
 • vykonávate činnosti, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním (napr. správcovia konkurzných podstát, sprostredkovatelia doplnkového dôchodkového sporenia a pod.),
 • vykonávate športovú činnosť zárobkovo, ale nie v pracovnom pomere,
 • vykonávate umeleckú činnosť alebo inú tvorivú činnosť (napr. podľa zákona o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zapisovacích návrhoch alebo činnosti podľa autorského zákona),
 • vykonávate činnosť obchodného zástupcu
 • a podobne.

Kto je zamestnávateľ


Zamestnávateľom ste vtedy, ak ste fyzická alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenska (alebo so sídlom v cudzine a organizačnou zložkou na Slovensku) a máte zamestnancov, ktorým platíte príjem zo závislej činnosti.


Kto je zamestnanec


Zamestnancom je fyzická osoba, ktorá má príjem zo závislej činnosti a dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru. Zamestnancom nie ste v dňoch, v ktorých nepoberáte príjem zo závislej činnosti (napr. počas neospravedlnenej absencie alebo neplateného voľna) alebo v ktorých nepoberáte náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, nepoberáte nemocenské, ošetrovné alebo materské.


Zamestnancami ale nie sú, hoci majú príjem zo závislej činnosti, tieto osoby:

 • študent pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študenta,
 • starobný alebo invalidný dôchodca pracujúci na dohodu,
 • poberateľ dôchodku z výsluhového zabezpečenia vojakov a policajtov pracujúci na dohodu, ak dosiahol dôchodkový vek,
 • predseda a ani člen volebnej komisie, komisie pre referendum a sčítací komisár
 • športovec na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu (do 31.12.2018).

Vyberáme z Poistovne.sk

IMG_2905-R

Životné poistenie mierne vzrástlo, inflácia ovplyvnila trendy neživotného poistenia

Sektor poisťovníctva zaznamenal v prvom polroku nárast poistného. Ten sa týkal najmä neživotného poistného. Životné poistenie vzrástlo mierne. Ku koncu prvého polroka jeho predpísané poistné medziročne vzrástlo podľa Národnej banky Slovenska o 0,5 %. Pokračoval trend poklesu klasického životného poistenia.
06.12.2023
Čítať viac o Životné poistenie mierne vzrástlo, inflácia ovplyvnila trendy neživotného poistenia
IMG_2913-R

Uniqa na Slovensku zvýšila dynamiku rastu poistného

Od začiatku januára do konca septembra predpísala poisťovňa Uniqa v Českej republike a na Slovensku poistné za takmer 609 mil. eur.
05.12.2023
Čítať viac o Uniqa na Slovensku zvýšila dynamiku rastu poistného
a-doctor-visits-a-woman-in-a-hospital-bed

Úrazy na zľadovatenom chodníku. Od koho si môžete žiadať odškodné?

Pád na zľadovatenom chodníku má často za následok úraz, ktorý môže vyžadovať dlhšie liečenie a niekedy zanechá aj trvalé následky. Prečítajte si zásadné informácie o tom, kedy máte nárok na plnenie z poistenia.
05.12.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Úrazy na zľadovatenom chodníku. Od koho si môžete žiadať odškodné?

Vyberáme z banky.sk