Poistenie domácnosti a nehnuteľnosti - online poradňa

Na vaše otázky odpovedá Peter Žilka, zástupca riaditeľa úseku neživotného poistenia KOMUNÁLNEJ poisťovne:
Je nejaký rozdiel medzi povodňou a záplavou? Keď mám poistený živel, pokrýva mi poistka akékoľvek škody na dome, ktoré mi spôsobí voda?


ODPOVEĎ:
V prípade povodne ide o zaplavenie územných celkov vodou, ktorá sa vyliala z brehov alebo hrádzí vodných tokov alebo vodných nádrží, alebo ktorá tieto brehy alebo hrádze pretrhla, alebo zaplavenie územia vodou bolo spôsobené zmenšením prietoku koryta vodného toku. Za povodeň sa nepovažuje také zaplavenie územia, ktoré bolo spôsobené regulovaným vypúšťaním vôd z vodných tokov. O záplave hovoríme vtedy, keď väčšie množstvo vody vytvára súvislú plochu vnútri alebo v okolí poistenej stavby. Tá tu stojí alebo prúdi po určitú dobu a spôsobí tým na poistenom majetku škodu.

Nie všetky škody spôsobené vodou sú kryté. Výlukou je napríklad vniknutie atmosférických zrážok alebo nečistôt do budovy, ak k nemu neprišlo vplyvom poškodenia stavebných súčastí následkom poistného rizika združený živel, ktorého poistenie je v poistnej zmluve dojednané alebo ich vniknutie do budovy cez otvorené okná, dvere alebo cez otvory v streche spôsobené obnovami, rekonštrukciami alebo inými prácami.

Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci povodňou alebo záplavou sa nevzťahuje na škody spôsobené napríklad spätným vystúpením vody z kanalizačného potrubia (okrem prípadov súvisiacich s povodňou, záplavou alebo atmosférickými zrážkami), vodou unikajúcou zo žľabov a zvodov odvádzajúcich atmosférické zrážky, príp. zvýšením hladiny podpovrchovej vody, ktoré nebolo spôsobené povodňou, záplavou či atmosférickými zrážkami.


Pošlite nám otázku alebo si pozrite ďalšie rady ohľadom poistenia domácnosti a nehnuteľnosti


Komunalna poistovne
 Vyberáme z poistovne.sk

IMG_2905-R

Životné poistenie mierne vzrástlo, inflácia ovplyvnila trendy neživotného poistenia

Sektor poisťovníctva zaznamenal v prvom polroku nárast poistného. Ten sa týkal najmä neživotného poistného. Životné poistenie vzrástlo mierne. Ku koncu prvého polroka jeho predpísané poistné medziročne vzrástlo podľa Národnej banky Slovenska o 0,5 %. Pokračoval trend poklesu klasického životného poistenia.
06.12.2023
Čítať viac o Životné poistenie mierne vzrástlo, inflácia ovplyvnila trendy neživotného poistenia
IMG_2913-R

Uniqa na Slovensku zvýšila dynamiku rastu poistného

Od začiatku januára do konca septembra predpísala poisťovňa Uniqa v Českej republike a na Slovensku poistné za takmer 609 mil. eur.
05.12.2023
Čítať viac o Uniqa na Slovensku zvýšila dynamiku rastu poistného
a-doctor-visits-a-woman-in-a-hospital-bed

Úrazy na zľadovatenom chodníku. Od koho si môžete žiadať odškodné?

Pád na zľadovatenom chodníku má často za následok úraz, ktorý môže vyžadovať dlhšie liečenie a niekedy zanechá aj trvalé následky. Prečítajte si zásadné informácie o tom, kedy máte nárok na plnenie z poistenia.
05.12.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Úrazy na zľadovatenom chodníku. Od koho si môžete žiadať odškodné?

Vyberáme z banky.sk