Poistenie domácnosti a nehnuteľnosti - online poradňa

Na vaše otázky odpovedá Peter Žilka, zástupca riaditeľa úseku neživotného poistenia KOMUNÁLNEJ poisťovne:
Je nejaký rozdiel medzi povodňou a záplavou? Keď mám poistený živel, pokrýva mi poistka akékoľvek škody na dome, ktoré mi spôsobí voda?


ODPOVEĎ:
V prípade povodne ide o zaplavenie územných celkov vodou, ktorá sa vyliala z brehov alebo hrádzí vodných tokov alebo vodných nádrží, alebo ktorá tieto brehy alebo hrádze pretrhla, alebo zaplavenie územia vodou bolo spôsobené zmenšením prietoku koryta vodného toku. Za povodeň sa nepovažuje také zaplavenie územia, ktoré bolo spôsobené regulovaným vypúšťaním vôd z vodných tokov. O záplave hovoríme vtedy, keď väčšie množstvo vody vytvára súvislú plochu vnútri alebo v okolí poistenej stavby. Tá tu stojí alebo prúdi po určitú dobu a spôsobí tým na poistenom majetku škodu.

Nie všetky škody spôsobené vodou sú kryté. Výlukou je napríklad vniknutie atmosférických zrážok alebo nečistôt do budovy, ak k nemu neprišlo vplyvom poškodenia stavebných súčastí následkom poistného rizika združený živel, ktorého poistenie je v poistnej zmluve dojednané alebo ich vniknutie do budovy cez otvorené okná, dvere alebo cez otvory v streche spôsobené obnovami, rekonštrukciami alebo inými prácami.

Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci povodňou alebo záplavou sa nevzťahuje na škody spôsobené napríklad spätným vystúpením vody z kanalizačného potrubia (okrem prípadov súvisiacich s povodňou, záplavou alebo atmosférickými zrážkami), vodou unikajúcou zo žľabov a zvodov odvádzajúcich atmosférické zrážky, príp. zvýšením hladiny podpovrchovej vody, ktoré nebolo spôsobené povodňou, záplavou či atmosférickými zrážkami.


Pošlite nám otázku alebo si pozrite ďalšie rady ohľadom poistenia domácnosti a nehnuteľnosti


Komunalna poistovne
 Vyberáme z poistovne.sk

hand-on-steering-wheel

Pri dopravnej nehode vám vedia pomôcť asistenčné spoločnosti

Ľudia často nevedia, ako správne postupovať pri dopravnej nehode. Dokonca ani nevedia, na čo všetko majú z poisťovne nárok. Na trhu už existujú firmy, ktoré vám v prípade nehody zabezpečia všetko potrebné od prvotnej telefonickej konzultácie cez vyplnenie záznamu o nehode až po opravu auta.
14.05.2021 | Katarína Macková
Čítať viac o Pri dopravnej nehode vám vedia pomôcť asistenčné spoločnosti
in-office-working-on-laptop

Životné poistenie môžete uzavrieť bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste očkovaní proti COVID-19

Na internete sa šíri nepravdivá informácia o tom, že ľudia zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 si nemôžu uzavrieť životné poistenie. Overovali sme túto informáciu v poisťovniach.
13.05.2021 | redakčne upravené
Čítať viac o Životné poistenie môžete uzavrieť bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste očkovaní proti COVID-19
woman-texting-gradient-iphone

Má vinník povinnosť nahlásiť nehodu do poisťovne, aj keď jeho auto nie je poškodené?

Vodič nákladného auta pri cúvaní poškodil iné osobné auto. Keďže na nákladiaku nebola žiadna škoda, šofér to uzavrel tak, že do poisťovne nahlásiť škodovú udalosť nemusí ísť. Mal pravdu? Čo radia odborníci? Prinášame vám niekoľko užitočných odporúčaní.
11.05.2021 | Katarína Macková
Čítať viac o Má vinník povinnosť nahlásiť nehodu do poisťovne, aj keď jeho auto nie je poškodené?

Vyberáme z banky.sk