Téma: Zdravotné poistenie
Otázka:

Pracujem a odvádzam zdravotné poistenie v Anglicku kde pracujem, no často sa zdržiavam doma na Slovensku, no všetky poplatky u doktorov si musím hradiť sama, mám kartičku EHIC. Rada by som si však vybavila kartičku EU - Preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia poisteného v zahraničí s označením EU, aby som tu na Slovensku nemusela hradiť náklady spojené s ošetrením. Viete mi prosím poradiť kde nájdem formulár E106EU alebo S1 v slovenských zdrav. poisťovniach, alebo je to potrebné pýtať od anglickej ZP ?
 

Odpoveď:
Formular E106, respektíve PDS1 vystavuje príslušná zdravotná poisťovňa. V prípade poistenky teda zdravotná poisťovňa vo Veľkej Británii. Tým, že je tam ekonomicky aktívna, jednu podmienku spĺňa. Druhou podmienkou je preukázanie bydliska na Slovensku. Keď splní ich podmienky aj ohľadom bydliska, formulár E106/PDS1 jej vystavia. Ten si môže zaevidovať do ktorejkoľvek slovenskej zdravotnej poisťovne. V nej bude vedená v registri poistencov EÚ a vystaví jej európsky preukaz. Bude mať nárok na čerpanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku v plnom rozsahu.
Odpovedal: Matej Neumann (13.09.2018)
Späť

Vyberáme z banky.sk