Téma: Zdravotné poistenie
Otázka:

Prečo v niektorých súkromných ambulanciách sa platí a v iných sa neplatí? 

Odpoveď:
Pri úhrade zdravotnej starostlivosti nejde o to, či je poskytovateľ súkromník, ale o to, či má so zdravotnou poisťovňou poistenca uzatvorenú zmluvu. Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti sa vzťahuje predovšetkým na poskytovateľov, s ktorými má zdravotná poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu. Takýto poskytovateľ nesmie od poistenca požadovať úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia podľa tohto zákona a nesmie ani podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou nad určenú spoluúčasť poistenca.
U poskytovateľa, ktorý nemá so zdravotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia, sa úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť uskutočňuje mimo systému zdravotného poistenia. Takýto poskytovateľ má svoj cenník a pacient musí byť informovaný o tom, že ide o nezmluvného poskytovateľa.
 
Odpovedal: Ing. Viktória Vasilenková (16.03.2018)
Späť

Vyberáme z banky.sk