Téma: Povinné zmluvné poistenie
Otázka:

Môžem vypovedať havarijné poistenie, kde platím poistku raz ročne, aj v priebehu roka s tým, že by mi poisťovňa vrátila alikvotnú časť?

Odpoveď:
Vo všeobecnosti je možné poistnú zmluvu vypovedať k výročiu poistnej PZ za podmienky doručenia výpovede 6 týždňov pred výročím. V takom prípade nespotrebované poistné nevzniká.
Odpovedal: Peter Ripka (10.11.2017)
Späť

Vyberáme z banky.sk