Rozbili ste služobný mobil? Kto ho zaplatí?Autor: redakcia Poistovne.sk
04.10.2017 (12:00)

Rozbitý mobil, poškodený laptop, zničený drahý tovar...musíte tieto škody zamestnávateľovi zaplatiť? Do akej výšky od vás môže vymáhať škodu? Čítajte ďalej a dozviete sa viac.Väčšina zamestnancov pri nástupe do práce podpísala dohodu o hmotnej zodpovednosti, čo znamená, že ak v práci niečo rozbije alebo poškodí, musí to platiť z vlastného vrecka. Strop pre náhradu škody, ktorú môže zamestnávateľ požadovať, stanovuje Zákonník práce až do výšky 4 mesačných platov. Ponúkame vám zopár praktických informácií, ktoré vám pomôžu v prípade škôd, ktoré vznikli pri výkone povolania.

Prečo si poisťovať bývanie? Na čo si dať pozor?

Typické škody, ktoré spôsobili zamestnanci pri výkone pracovných povinností sú napríklad: "spláchnuté“ mobily, mobily zabudnuté na kapote auta, laptopy poškodené vyliatou kávou, škody na služobných vozidlách, či tovar poškodený pri manipulácii.
Zamestnanci často zabúdajú, že v práci zodpovedajú za škodu, ktorú spôsobia svojmu zamestnávateľovi. Kým živnostníci a podnikatelia ručia za škody do ich plnej výšky, zamestnancov do určitej miery chráni Zákonník práce. Podľa neho môže zamestnávateľ žiadať náhradu škody iba do výšky štyroch mesačných platov. „ Práve pre ochranu v takýchto prípadoch je tu poistenie zodpovednosti zamestnanca voči zamestnávateľovi. Strata štyroch platov totiž môže znamenať vážnu finančnú záťaž pre rodinný rozpočet,“ hovorí Pavol Pastír z oddelenia poistenia zodpovednosti UNIQA poisťovne.

lista Neprehliadnite

Nie každú škodu poisťovňa preplatí

Poistenie je možné uzatvoriť takmer pre všetky druhy povolaní. Mali by naň myslieť najmä ľudia manuálne pracujúci vo výrobe, zamestnanci, ktorí pracujú s drahými tovarmi či technológiami a tí, ktorí prevzali služobné autá.

Poistenie zamestnanca voči zamestnávateľovi platí počas trvania pracovného pomeru. Presné informácie o základnom rozsahu poistenia aj o možnostiach pripoistenia vám poskytnú v každej poisťovni. Základný rozsah poistenia sa zvyčajne vzťahuje na
 • zverené veci (mobil, notebook, počítač,....)
 • pracovné prostriedky (stroje, nástroje, prístroje,...)
 • tovar a materiál (škody spôsobené pri manipulácii)
 • majetok tretí osôb (napríklad zákazníka)

Okrem základného rozsahu poistenia je možné dojednať aj rôzne pripoistenia. Napríklad:
 • rozšírenie územnej platnosti mimo Európy
 • škody na zverenom motorovom vozidle a škody na kolesách
 • škody spôsobené chybne vykonanou prácou, ktorej výsledkom je chybný výrobok, alebo škody spôsobené chybne vykonanou službou
 • škody spôsobené na dopravovaných veciach

Ak má zamestnávateľ uzatvorenú havarijnú poistku, škodu ktorú by ste spôsobili na služobnom aute síce poisťovňa uhradí, ale zamestnávateľ od vás môže vymáhať spoluúčasť, ktorá môže byť aj niekoľko tisíc eur.

Pozor! Nie každú škodu však poisťovňa preplatí. Medzi všeobecné výluky z poistenia patrí napríklad:
 • úmyselné konanie
 • konanie pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok
 • strata hnuteľných vecí
 • finančné škody, akými sú sprenevera, pokuty či manká
 • znečistenie životného prostredia
 • nenastúpenie do práce
Ak teda stratíte služobný mobil, zamestnávateľovi ho budete musieť preplatiť vy. Pokiaľ pracujete s hotovosťou a chcete sa poistiť pre prípad manka, v poisťovni nepochodíte. Pri manku je totiž veľmi obtiažne zistiť, či bolo alebo nebolo spôsobené úmyselne.

Ako to funguje v praxi

Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca nie je povinné. Toto poistenie môže uzatvoriť zamestnanec jednotlivo, alebo zamestnávateľ môže poistiť vybraných zamestnancov hromadne. Výška poistného sa odvíja od výšky poistnej sumy, rizikovosti povolania a výšky spoluúčasti. Poisťovňa vypláca škody do výšky dohodnutej poistnej sumy. Tá by mala predstavovať také krytie pre zamestnanca, aby aj pri maximálnom možnom nároku zo strany zamestnávateľa mal tento nárok pokrytý. Ešte raz zopakujeme, že maximálny nárok je do výšky 4-násobku resp. 3-násobku mesačného platu.
Zdroj: Uniqa, Allianz, Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy