Téma: Poistenie nehnuteľnosti
Otázka:

Dobrý deň! Potreboval by som poradiť ohľadom poistenia domu. Už niekoľko rokov mal môj otec uzatvorené poistenie domu, v ktorom sme celý život bývali. Otec nedávno zomrel a ja by som rád zmenil údaje v poistnej zmluve. Pretože tá zmluva bola niekoľko rokov platená (myslím, že viac ako 20), nepovažujem za správne túto zmluvu meniť. Nedošlo totiž k predaju domu, ale k jeho prepísaniu na základe úmrtia. Mohli by ste mi poradiť, ako to mám urobiť? Poisťovací agent ma - prirodzene - tlačí do zrušenia poistnej zmluvy a uzatvorenia novej...

Odpoveď:
Ak poistník zomrie, novým poistníkom môže byť na základe žiadosti nový vlastník nehnuteľnosti, samozrejme ak uhradí poistné na ďalšie poistné obdobie.
Teda poistnú zmluvu v tomto prípade nemusí zrušiť. Stačí, aby syn, ktorý nehnuteľnosť zdedil, poslal do poisťovne žiadosť o zmenu poistníka spolu s úmrtným listom otca, listom vlastníctva, v ktorom je zaznačený nový vlastník, a kópiou občianskeho preukazu pre overenie adresy. Klienti našej poisťovne majú túto službu zadarmo.
Tento postup nemusí celkom presne platiť pri niektorých starších zmluvách, pri ktorých môžu byť poistné podmienky o čosi odlišné, avšak k takýmto prípadom pristupujeme vždy individuálne tak, aby sme vyšli klientom v ústrety.

V tých prípadoch, keď nie je potrebné rušiť existujúcu zmluvu, pri starších poistných zmluvách vždy odporúčame po čase prehodnotiť výšku poistných súm, aby sa ľudia vyhli takzvanému podpoisteniu. Ide o prípad, keď je poistná suma nastavená nižšie, ako je skutočná hodnota majetku. V takom prípade sa môže stať, že pri poistnej udalosti nemusí poistné plnenie pokryť výdavky na obnovu. Ľudia si totiž veľakrát neuvedomujú, že tým, ako si svoj majetok zveľaďujú, nadobúda vyššiu hodnotu, a teda je potrebné navýšiť aj výšku poistnej sumy. Ak ju nechajú na pôvodnej úrovni, v prípade poistnej udalosti by sa mohlo stať, že poistné plnenie by im nepokrylo dostatočne náklady na to, aby si zabezpečili bývanie v rovnakom komforte. Klientom preto odporúčame, aby poistné zmluvy pravidelne prehodnocovali a v prípade, že svoj majetok zveľadili, aby zvýšili aj poistnú sumu. Budú si tak istí, že v prípade poistnej udalosti im poistné krytie vystačí
Odpovedal: Milan Janásik (03.10.2017)
Späť

Vyberáme z banky.sk