Téma: Zdravotné poistenie
Otázka:

Dobrý deň, prosím, do akého veku dieťaťa s ním môžem zostať v nemocnici v prípade plánovanej operácie? Na čo mám v takom prípade nárok? Ďakujem.

Odpoveď:
Platná legislatíva neurčuje exaktne vek, do ktorého  je možné sprevádzať príbuzného počas pobytu v nemocničnom zariadení.  Poplatky  sprievodcu za služby  spojené s takýmto pobytom nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia a sprievodca ich uhrádza priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.  Podľa platnej legislatívy sú od poplatku oslobodené dojčiace matky.
Odpovedal: Beáta Dupaľová Ksenzsighová (07.04.2017)
Späť

Vyberáme z banky.sk