PZP a havarijné poistenie auta

Na vaše otázky až do 16.12.2016 odpovedá Peter Matejík, Vedúci tímu produktového manažmentu poisťovne Groupama.
Groupama logo 2016Otázka:
10.12.2016 - Kupujem vozidlo, ktoré bolo dovezené zo zahraničia, ale ešte nie je prihlásené a budem ho prevážať. Aké poistenie potrebujem?

Odpoveď:
13.12.2016 - Pokiaľ chcete vozidlo prevážať napríklad na prívesnom vozíku, poistenie nepotrebujete. Ak chcete vozidlo prevážať po vlastnej osi, budete potrebovať Povinné zmluvné poistenie.

Čítať celý príspevok »
Otázka:
09.12.2016 - Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, aká je doba na vyplatenie škodovej udalosti, 6.9.2016 sa stala dopravná nehoda, ktorú zavinil na našom území maďarský kamionista, auto išlo na totálnu škodu a Slovenská kancelária poisťovateľov postúpila môj prí...

Odpoveď:
13.12.2016 - Podľa zákona o PZP je poisťovateľ povinný ukončiť šetrenie do 3 mesiacov od oznámenia škodovej udalosti a ak to tak neurobí, v rovnakej lehote je povinný písomne informovať poškodeného o dôvodoch, pre ktoré nebolo možné šetrenie ukončiť. Plnenie je splatné do 15 dní odo dňa ukončeni...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
05.12.2016 - Dobrý deň, môže mi poisťovňa odmietnuť zaplatiť škodu - moju aj na aute niekoho iného - len preto, že som v novembri jazdila na letných pneumatikách a ťukla som do auta predo mnou?

Odpoveď:
07.12.2016 - Pri PZP nie je možné odmietnuť plnenie poškodenému pre nedostatok technickej spôsobilosti, ale z tohto dôvodu môže poisťovňa uplatniť u poisteného náhradu poskytnutého plnenia až do jeho celkovej výšky.Pri havarijnom poistení všeobecne platí, že za porušenie povinnosti poisteného je poisťovňa opr...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
03.12.2016 - Môžem si auto havarijne poistiť iba na zimné obdobie? Prípadne iba na 2 týždne, keď cestujeme do zahraničia na hory?

Odpoveď:
05.12.2016 - Tu si opäť treba dobre zvážiť, čo od poistenia očakávate. Ak aj také poistenie na trhu nájdete, porovnajte si jeho cenu s cenou celoročného poistenia.

Čítať celý príspevok »
Otázka:
30.11.2016 - Oplatí sa mi viac PZP s pripoisteniami, alebo PZP a havarijné poistenie každé zvlášť?

Odpoveď:
02.12.2016 - Je ťažké odpovedať na túto otázku, pretože miera akceptácie rizika je u každého iná. Podľa môjho názoru by malo poistenie prinášať „pokoj na duši“ a teda určitú mieru istoty v prípadoch, v ktorých by sme už neboli schopní prípadné škody znášať z vlastného vrecka. Odporúčam porovnať si Vaše finanč...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
28.11.2016 - Dobrý deň, keď chcem zmeniť poisťovňu, bude nová poisťovňa brať do úvahy môj bezškodový záznam za posledné roky?

Odpoveď:
01.12.2016 - Každá poisťovňa vyhodnocuje a prijíma klientov do poistenia na základe kritérií, ktoré si stanovila. Jedným z nich je spravidla aj škodový priebeh, ktorý Vám vystaví Vaša poisťovňa pri ukončení Vašej aktuálnej zmluvy. Ak ste mali bezškodový priebeh za posledné roky, poisťovne zvyčajne zohľadňujú ...

Čítať celý príspevok »


Ďalšie témy v poradenstve: Mali sme v poradenstve:
PZP a havarijné poistenie
Poistenie domácnosti a nehnuteľnosti
Zdravotne poistenie
Cestovné poistenie
Čo pokrýva zdravotné poistenie

Sponzorované odkazy