Má vôbec úrazové poistenie na cestách zmysel?

Viete, aký je rozdiel medzi poistením liečebných nákladov a úrazovým poistením? A viete, aké úrazy vám poisťovňa nepoistí?Keď si vyberáme cestovné poistenie na dovolenku, môže sa nám zdať, že poistenie liečebných nákladov a úrazu je totožné. Veď predsa, keď sa mi stane úraz, tak ma ošetria v rámci liečebných nákladov. Je to v podstate tak. Ak však utrpíte ťažký úraz s následkami, vtedy vás odškodní poisťovňa práve z úrazového poistenia. Vyplatená suma vám môže poslúžiť na prekonanie ťažkej finančnej situácie, do ktorej sa po úraze môžete dostať. Ak by ste úrazové poistenie nemali, liečbu by vám síce preplatili (pozri poistenie liečebných nákladov), ale to by bolo všetko.


d 2


Čo pokrýva úrazové poistenie

 • smrť poisteného v dôsledku úrazu
 • trvalé následky poisteného v dôsledku úrazu

 

Čo je to úraz


Úraz by sme mohli popísať ako neočakávané pôsobenie vonkajších síl, ktoré poistenému spôsobili nezávisle od jeho vôle telesné poškodenie alebo smrť. Je to taktiež stav, kedy v dôsledku zvýšenej svalovej sily vyvinutej na končatinu /chrbticu dôjde k vyskočeniu kĺbu, pretrhnutiu svalov, šliach alebo väzov. Úraz môže vzniknúť aj neočakávaným pôsobením vysokých /nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár a jedov.

Výšku poistného plnenia, na akú máte nárok, stanoví poisťovňa na základe oceňovacích tabuliek. Poisťovňa je povinná vyplatiť vám toľko percent z poistnej sumy, koľkým percentám zodpovedá rozsah trvalých následkov po ich ustálení. Inými slovami, keď máte dohodnutú poistnú sumu 10 000 eur a vaše trvalé následky poisťovňa ohodnotí na 30%, máte nárok na výplatu 3 000 eur.

Lista Odporucame

Ktoré úrazy sú z poistenia vylúčené


Aj pri tomto poistení treba rátať s tým, že nie každý úraz poisťovňa preplatí. Pozrite si stručný prehľad úrazov, na ktoré sa poistenie úrazu nevzťahuje:
 • úraz spôsobený úmyselne
 • úraz spôsobený hrubou nedbanlivosťou poisteného
 • úraz, ktorého vznik bolo možné predpokladať už pri uzavretí poistnej zmluvy
 • úraz spôsobený vojnovými udalosťami a vnútornými nepokojmi
 • úraz spôsobený dôsledkom terorizmom, ak nie je v poistných podmienkach uvedené inak
 • úraz spôsobený pod vplyvom narkotík
 • úraz spôsobený následkom duševných chorôb (napr. depresie, stres a nervové poruchy)
 • úraz v dôsledku pokusu o samovraždu
 • úraz spôsobený športovou/ pracovnou činnosťou, ktoré sú zradené do rizikovej skupiny
 • úraz pri potápaní bez potápačského oprávnenia/bez sprievodu inštruktora
 • následky liečebných zákrokov, ktoré neboli vykonané za účelom liečenia následkov úrazu alebo neodborných zákrokov, ktoré si poistený nechá vykonať na svojom tele
 • otravy

Čo robiť, ak sa vám stane na dovolenke úraz


Vašou povinnosťou je vyhľadať lekára, nechať sa ošetriť a riadiť sa jeho pokynmi. Poistnú udalosť bezodkladne oznámiť poisťovni, samozrejme vzhľadom na váš zdravotný stav. Po návrate z dovolenky je potrebné vyplniť príslušné formuláre a doložiť všetky lekárske správy a posudky. Pokiaľ úraz šetrila aj polícia, tak treba priložiť aj policajnú správu.

Vyberáme z Poistovne.sk

business-sales-meeting

Čo poisťovne považujú za poistný podvod?

Napriek tomu, že za poistný podvod môže hroziť aj väzenie, každý rok sa pokúša oklamať poisťovňu tisíce ľudí. Čo všetko považuje poisťovňa za poistný podvod?
23.02.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Čo poisťovne považujú za poistný podvod?
view-of-a-tidy-living-room-with-a-grey-sectional

Pri škode na majetku si dajte pozor, z ktorej poistky žiadate odškodnenie

Pozrite si, čo treba robiť ak vás vytopí sused a z ktorej poistky si treba žiadať odškodnenie od poisťovne. Pri náhrade škody z poistenia domácnosti/nehnuteľnosti a pri náhrade škody z poistneia zodpovednosti za škodu poisťovne totiž vyčíslia rôzne sumy.
21.02.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Pri škode na majetku si dajte pozor, z ktorej poistky žiadate odškodnenie
bankomat-poskodeny-GDV

Zaujímavosť: Útoky na bankomaty pomocou výbušnín rapídne stúpli

Celoštátny zväz nemeckého poisťovníctva (GDV) zverejnil správu o tom, že v Nemecku stále pribúdajú útoky na bankomaty pomocou výbušnín. GDV prvýkrát v histórii zverejnil aj konkrétne údaje o útokoch a vzniknutých škodách.
19.02.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Zaujímavosť: Útoky na bankomaty pomocou výbušnín rapídne stúpli

Vyberáme z banky.sk