Má vôbec úrazové poistenie na cestách zmysel?

Viete, aký je rozdiel medzi poistením liečebných nákladov a úrazovým poistením? A viete, aké úrazy vám poisťovňa nepoistí?Keď si vyberáme cestovné poistenie na dovolenku, môže sa nám zdať, že poistenie liečebných nákladov a úrazu je totožné. Veď predsa, keď sa mi stane úraz, tak ma ošetria v rámci liečebných nákladov. Je to v podstate tak. Ak však utrpíte ťažký úraz s následkami, vtedy vás odškodní poisťovňa práve z úrazového poistenia. Vyplatená suma vám môže poslúžiť na prekonanie ťažkej finančnej situácie, do ktorej sa po úraze môžete dostať. Ak by ste úrazové poistenie nemali, liečbu by vám síce preplatili (pozri poistenie liečebných nákladov), ale to by bolo všetko.


d 2


Čo pokrýva úrazové poistenie

 • smrť poisteného v dôsledku úrazu
 • trvalé následky poisteného v dôsledku úrazu

 

Čo je to úraz


Úraz by sme mohli popísať ako neočakávané pôsobenie vonkajších síl, ktoré poistenému spôsobili nezávisle od jeho vôle telesné poškodenie alebo smrť. Je to taktiež stav, kedy v dôsledku zvýšenej svalovej sily vyvinutej na končatinu /chrbticu dôjde k vyskočeniu kĺbu, pretrhnutiu svalov, šliach alebo väzov. Úraz môže vzniknúť aj neočakávaným pôsobením vysokých /nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár a jedov.

Výšku poistného plnenia, na akú máte nárok, stanoví poisťovňa na základe oceňovacích tabuliek. Poisťovňa je povinná vyplatiť vám toľko percent z poistnej sumy, koľkým percentám zodpovedá rozsah trvalých následkov po ich ustálení. Inými slovami, keď máte dohodnutú poistnú sumu 10 000 eur a vaše trvalé následky poisťovňa ohodnotí na 30%, máte nárok na výplatu 3 000 eur.

Lista Odporucame

Ktoré úrazy sú z poistenia vylúčené


Aj pri tomto poistení treba rátať s tým, že nie každý úraz poisťovňa preplatí. Pozrite si stručný prehľad úrazov, na ktoré sa poistenie úrazu nevzťahuje:
 • úraz spôsobený úmyselne
 • úraz spôsobený hrubou nedbanlivosťou poisteného
 • úraz, ktorého vznik bolo možné predpokladať už pri uzavretí poistnej zmluvy
 • úraz spôsobený vojnovými udalosťami a vnútornými nepokojmi
 • úraz spôsobený dôsledkom terorizmom, ak nie je v poistných podmienkach uvedené inak
 • úraz spôsobený pod vplyvom narkotík
 • úraz spôsobený následkom duševných chorôb (napr. depresie, stres a nervové poruchy)
 • úraz v dôsledku pokusu o samovraždu
 • úraz spôsobený športovou/ pracovnou činnosťou, ktoré sú zradené do rizikovej skupiny
 • úraz pri potápaní bez potápačského oprávnenia/bez sprievodu inštruktora
 • následky liečebných zákrokov, ktoré neboli vykonané za účelom liečenia následkov úrazu alebo neodborných zákrokov, ktoré si poistený nechá vykonať na svojom tele
 • otravy

Čo robiť, ak sa vám stane na dovolenke úraz


Vašou povinnosťou je vyhľadať lekára, nechať sa ošetriť a riadiť sa jeho pokynmi. Poistnú udalosť bezodkladne oznámiť poisťovni, samozrejme vzhľadom na váš zdravotný stav. Po návrate z dovolenky je potrebné vyplniť príslušné formuláre a doložiť všetky lekárske správy a posudky. Pokiaľ úraz šetrila aj polícia, tak treba priložiť aj policajnú správu.

Vyberáme z Poistovne.sk

34148_obr

Pandémia zmenila štruktúru škôd, cestovné poistenie prepadlo

Priemerné náklady na jednu škodu stúpli minulý rok o 15 %. Cestovné poistenie sa prepadlo o 60 %. Prírodné živly vyčíňali napriek pandémii, škody na privátnom majetku medziročne stúpli.
20.01.2021
Čítať viac o Pandémia zmenila štruktúru škôd, cestovné poistenie prepadlo
burst-research-labjpg

Pandémia po prvýkrát medzi najväčšími rizikami podnikania. Hrozí rekordný nárast bankrotov

Prerušenie prevádzky, pandémia a kybernetické útoky sú tri najväčšie hrozby podnikania v roku 2021. Všetky tri sú silne prepojené. Pandémia poskočila zo 17. na 2. miesto top rizík podnikania. Až 59 % respondentov ju považuje za hlavnú príčinu prerušenia výroby. Sociálno-ekonomické dôsledky pandémie prinesú v tomto roku viac platobnej neschopnosti, rekordný nárast bankrotov a pravdepodobne podporia ďalšie občianske nepokoje.
19.01.2021
Čítať viac o Pandémia po prvýkrát medzi najväčšími rizikami podnikania. Hrozí rekordný nárast bankrotov
54134

Ak si sporíte v 2.pilieri v konzervatívnom fonde, dosiahnete 3x nižšie úspory

Stav úspor v konzervatívnych dlhopisových dôchodkových fondoch sa za posledný rok znížil len minimálne: zo 72 % (2019) na 69 % (2020). Ak chcete získať pri odchode do dôchodku 3-krát vyššie úspory, je načase prestúpiť z konzervatívneho do rastového fondu.
19.01.2021 | redakčne upravené
Čítať viac o Ak si sporíte v 2.pilieri v konzervatívnom fonde, dosiahnete 3x nižšie úspory

Vyberáme z banky.sk