Viete, kto zdedí vašu životnú poistku?

Môže zdediť vašu životnú poistku aj manžel, s ktorým ste sa pred pár rokmi rozviedla? Môže. Prečítajte si, čo treba urobiť, aby sa tak nestalo.
Pri životnej poistke alebo sporení na dôchodok máte môžnosť určiť oprávnenú osobu. Tá v prípade vášho úmrtia dostane peniaze z poistky vyplatené bez čakania na dedičské konanie. V prípade, že sa rozvediete, alebo sa rozhodnete, že chcete, aby vaše úspory/poistku zdedil niekto iný, je potrebné nahlásiť zmenu oprávnenej osoby do poisťovne, aby sa nestalo, že peniaze dostane niekto, komu ich už nechcete odkázať.

Postupy, určujúce kto a akým spôsobom sa v prípade smrti klienta dostane k peniazom zo životnej poistky, starobného dôchodkového sporenia alebo doplnkového dôchodkového sporenia, sa líšia. Všetky tri finančné produkty však majú jedno spoločné – možnosť určiť oprávnenú osobu.

Pošlite svoju otázku do poradne o životnom poistení

Prečo je dobré určiť oprávnenú osobu?

Oprávnená osoba má nárok na vyplatenie poistnej sumy alebo dôchodkových úspor v prípade smrti klienta. Veľkou výhodou je, že pokiaľ takúto osobu určíte, dostane sa k peniazom bez čakania na ukončenie zdĺhavého dedičského konania. V prípade, že by sa tieto prostriedky stali predmetom dedičského konania, vyplatené by boli až po jeho ukončení, čo často trvá i niekoľko mesiacov. Strata príjmu však dovtedy môže pozostalým spôsobiť výrazné finančné komplikácie, najmä ak splácajú hypotéku alebo majú iné výdavky.

Peniaze nie sú súčasťou dedičstva

Peniaze vyplatené oprávnenej osobe nie sú predmetom dedičstva a ani sa do neho nezapočítavajú. „To znamená, že ak by bol niektorí z dedičov oprávnenou osobou, pri rozdeľovaní dedičstva sa na peniaze, ktoré takto získal, neprihliada,“ uvádza Daniela Guťanová, hovorkyňa NN Životnej poisťovne. Zabrániť možným nezhodám medzi pozostalými možno ustanovením viacerých oprávnených osôb a určením, na akú časť peňazí má každý z nich nárok.

Veľký význam má určenie oprávnenej osoby najmä v prípadoch, ak chcete, aby sa peniaze dostali partnerovi, s ktorým nie ste zosobášený, prípadne úplne inej osobe, s ktorou nie ste v príbuzenskom vzťahu. Ak by sa totiž stali predmetom dedičstva, nemuseli by sa k nim tieto osoby vôbec dostať, prípadne by získali len ich časť.


Rozvody, rozchody - nezabudnite na aktualizáciu

Súčasťou života sú aj neprijemné situácie ako rozvod, rozchod a vy už nemusíte mať záujem, aby v prípade vašej smrti boli peniaze vyplatené pôvodne určenej oprávnenej osobe. V takom prípade treba aktualizovať zmluvu a zmeniť oprávnenú osobou. Máte viacero možností ako to spraviť: online, alebo zájdete do poisťovne osobne a podáte písomnú žiadosť, alebo žiadosť o zmenu zašlete poštou. Nezabudnite svoj podpis úradne overiť, pokiaľ žiadosť budete zasielať poštou.

Čo ak oprávnená osoba nie je ustanovená alebo už nežije?

Postupy pri rôznych finančných produktoch sa líšia - niekedy sa priamo pristupuje k dedeniu, inokedy zákon ustanovuje postupnosť osôb, ktorým sa finančné prostriedky majú vyplatiť.

Životné poistenie

 • Ak nie je určená oprávnená osoba, vyplatí sa poistné plnenie manželovi/manželke.
 • Keď manžel/manželka nie je, tak deťom.
 • Ak poistený nemá manžela/manželku a je tiež bezdetný, na plnenie majú nárok rodičia.
 • Ak rodičia nežijú, poisťovňa vyplatí peniaze osobám, ktoré s poisteným žili v spoločnej domácnosti minimálne jeden rok.
 • Keď ani takéto osoby neexistujú, je poistné plnenie vyplatené dedičom mimo dedičského konania.

Starobné dôchodkové sporenie (2. pilier)

 • Ak sporiteľ umrie počas doby sporenia (vrátane situácie, že už dovŕšil dôchodkový vek, ale nepožiadal ešte o dôchodok z 2. piliera) a nie je ustanovená oprávnená osoba, peniaze sa automaticky stávajú predmetom dedenia.
 • Ak sporiteľ umrie po podpise zmluvy o poistení dôchodku, ale ešte predtým, ako poisťovni vznikla povinnosť plniť zo zmluvy, celá suma je vyplatená oprávnenej osobe alebo sa stáva predmetom dedenia.
 • Ak poberateľ doživotného dôchodku umrie skôr, ako mu bolo vyplatených 84 mesačných súm doživotného dôchodku a poisťovni už vznikla povinnosť plniť zo zmluvy o poistení dôchodku, peniaze zodpovedajúce rozdielu sumy určenej na výplatu týchto 84 mesačných súm a súčtu vyplatených mesačných súm doživotného dôchodku sa stávajú predmetom dedenia, ak nie je ustanovená oprávnená osoba.
 • Ak si k doživotnému dôchodku vyberie aj možnosť programového výberu, po jeho smrti získa z neho nevyplatené peniaze oprávnená osoba. Ak ju neurčil, stávajú sa predmetom dedenia.
 • Ak si k doživotnému dôchodku vyberie možnosť dočasného dôchodku a umrie skôr, ako uplynie dohodnuté obdobie, nevyplatená suma dočasného dôchodku nie je predmetom dedenia.
 • Ak si pri podpisovaní zmluvy o poistení dôchodku dohodne vyplácanie pozostalostného dôchodku (vdovského/vdoveckého a/alebo sirotského) a v tom čase už bude bez pozostalých alebo pozostalí počas obdobia poberania tohto dôchodku zomrú, nevyplatené sumy pozostalostných dôchodkov sa stávajú predmetom dedenia.

Doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier)

 • Ak účastník umrie počas sporenia a nie je ustanovená oprávnená osoba, peniaze sa automaticky stávajú premetom dedenia.
 • Ak si účastník zvolí vyplácanie doživotného dôchodku, oprávnená osoba ani jeho dedičia nemajú nárok na žiadne peniaze.
 • Ak si účastník zvolí vyplácanie dočasného dôchodku, nárok na jeho nevyplatenú časť má najprv oprávnená osoba, až potom dedičia.

Vyberáme z Poistovne.sk

bicycle-in-the-garden

Nehoda na zdieľanej kolobežke či bicykli. Kto nesie zodpovednosť a ako treba postupovať ?

Vo väčších mestách na Slovensku si môžete prenajať elektrickú kolobežku, alebo bicykel. Všetko vyriešite cez apku v mobile. Čo však v prípade, ak spôsobíte nehodu? Kedy je zodpovedný používateľ a kedy majiteľ, resp. prevádzkovateľ? Prečítajte si, aký postup treba dodržať.
11.06.2021 | Katarína Macková
Čítať viac o Nehoda na zdieľanej kolobežke či bicykli. Kto nesie zodpovednosť a ako treba postupovať ?
hand-reaching-out-to-drone

Nehoda na elektrickom bicykli či zrážka dronom. Pokryje ju niekoľko rokov stará poistka?

Moderné zariadenia ako elektrické kolobežky či drony pred niekoľkými rokmi ešte neexistovali. Ako sa postaví poisťovňa k riešeniu škody, ak niekoho zraníte s letiacim dronom či zrazíte na elektrickej kolobežke a máte poistnú zmluvu z doby, keď tieto zariadenia ešte neexistovali?
08.06.2021 | Katarína Macková
Čítať viac o Nehoda na elektrickom bicykli či zrážka dronom. Pokryje ju niekoľko rokov stará poistka?
Pred dovolenkou myslite na poistenie. Groupama.

Plánujete ísť na dovolenku autom? Týchto 9 rád vám pomôže pripraviť sa na cestu

Dovolenka autom je pre mnohých obľúbená najmä vďaka slobode, voľnosti a dobrodružstvám. Zo Slovenska to navyše máme k moru len na skok a na pláži môžeme byť už po pár hodinách jazdy. Či už sa vyberiete na juh do Slovákmi obľúbených destinácií ako sú Terst, Istria, či Makarska alebo pôjdete za históriou na sever do Poľska alebo Nemecka, tieto rady využijete vždy.
07.06.2021
Čítať viac o Plánujete ísť na dovolenku autom? Týchto 9 rád vám pomôže pripraviť sa na cestu

Vyberáme z banky.sk