Ktorý dôchodkový fond je vhodný práve pre vás?

V nedávnom článku sme si načrtli možnosti, ako sa dobre zabezpečiť na dôchodok. Na niektoré z nich sa teraz pozrieme bližšie.Na trhu si môžeme vybrať z rôznych foriem sporenia či investovania a vo vlastnom záujme by sme na ne mali myslieť ešte v produktívnom veku. „Všetko záleží od veku a typu klienta. V každom prípade je to veľmi dôležitá forma individuálneho zabezpečenia, bez ktorej by bola výška nášho dôchodku nižšia ako príjmy počas ekonomicky aktívneho života,“ hovorí Jozef Rejda, team manager PARTNERS GROUP SK. Princípom je vytvárať si pasívne príjmy a dosiahnuť finančnú slobodu. „Tu však nejde o vek, ale o finančný stav, kde klient má pasívne príjmy vyššie ako výdaje. Pri príprave na dôchodok je dôležité plánovať v dlhodobom horizonte,“ vysvetľuje ďalej s tým, že desať rokov pred dôchodkom už môže byť dosť neskoro a pre klienta to zároveň bude nákladnejšie.


lista d 5
 
 

Väčšie či menšie riziko


Okrem sporenia na dôchodok v II. a III. pilieri je možné zabezpečiť si starobu aj prostredníctvom investovania voľných peňažných prostriedkov do produktov životných poisťovní, bánk, správcovských spoločností. „Pre klientov, ktorí idú skôr na istotu, sú v II. pilieri určené dlhopisové garantované dôchodkové fondy, v III. pilieri konzervatívne dôchodkové fondy,“ vysvetľuje Vladimír Baláž, produktový manažér NN dôchodkových spoločností. Z ostatných produktov je to kapitálové životné poistenie (garantovaná poistná suma pre prípad smrti alebo dožitia a garantované minimálne zhodnotenie), sporiaci účet, termínovaný vklad v banke alebo podielové fondy peňažného trhu, či dlhopisové podielové fondy správcovských spoločností. „Pre klientov, ktorí sú ochotní vziať na seba väčšie riziko, sú v II. pilieri určené negarantované dôchodkové fondy, v III. pilieri dôchodkové fondy s vyváženou, rastovou investičnou stratégiou so zastúpením akciových investícií. Z ostatných produktov je to investičné životné poistenie alebo zmiešané a akciové podielové fondy správcovských spoločností.“
 

Peňažné, dlhopisové a akciové


Investícia do fondov prináša spravidla vyššie výnosy ako bankové produkty pri dodržaní investičného horizontu. „Základné rozdelenie fondov je do troch kategórií: peňažné, dlhopisové a akciové. Výber fondov pritom záleží od rizika, ktoré je klient ochotný podstúpiť,“ vysvetľuje Rejda. „Pri dôchodkovom sporení na 20 alebo dokonca 40 rokov by klient mal ísť určite do vyššieho rizika. Samozrejme, na to, aby mohol klient sám investovať, je dôležité mať potrebné vzdelanie a hlavne skúsenosti,“ zdôrazňuje s tým, že všeobecne nie je až tak dôležité, čo sa na trhu udeje, ale skôr to, ako investor zareaguje. „Keď je na trhoch pokles, ľudia majú tendenciu predávať, hoci pri výpredajoch v obchodoch zľavu považujú za dôvod na nákup,“ hovorí. „Aj v investovaní platí, že strata je len zľava a správnym krokom by mal byť nákup akcií.“
 

Investície do fondov majú výhody aj nevýhody


V prostredí extrémne nízkych úrokových sadzieb, v ktorom sa aktuálne nachádzame je investovanie do podielových fondov vhodnou alternatívou. „Zhodnotenie úspor na bežných účtoch, respektíve termínovaných vkladoch je takmer nulové. Kladný výnos v súčasnosti klient dostane len v prípade, ak si uloží finančné prostriedky na veľmi dlhý čas, vysvetľuje Baláž. „Takúto voľbu by som neodporúčal, jedine veľmi konzervatívnym investorom. Výhodami investovania do podielových fondov sú najmä lepšie zhodnotenie v dlhodobom horizonte, neviazanosť finančných prostriedkov, široké spektrum voľby fondov a možnosť si pravidelne sporiť,“ opisuje. Zároveň však dodáva, že s investovaním do podielových fondov je spojené isté riziko. Rizikové podielové fondy (najmä akciové, ktoré ponúkajú najvyšší očakávaný výnos) v spojení s pravidelným investovaním odporúča, ale nie každému. Iba tým klientom, ktorí majú dostatočne dlhý časový horizont, teda päť a viac rokov. Zároveň platí, že nesmú byť odkázaní na tieto prostriedky. „Inými slovami, nebudú nútení v strede obdobia odpredávať podielové fondy z dôvodu potreby finančných prostriedkov,“ dodáva.
 

Pripravte sa na výkyvy


Je nutné dodať, že základným predpokladom, aby klient dosiahol očakávaný výnos je, aby bol pripravený na výkyvy nahor aj nadol a súčasne bol konzistentný. „Čiže, ak investoval jednorazovo, tak finančné prostriedky držal zainvestované dostatočne dlho,“ tvrdí Baláž. Pri pravidelnom investovaní treba pravidelne kupovať bez ohľadu na to, či sa fondu darí alebo nie. Ak však investor nechce akceptovať straty, mal by si zvoliť konzervatívnejšie podielové fondy. Tu však treba rátať s nižším očakávaným výnosom.

lista Neprehliadnite


Ktorý fond je vhodný pre mňa?


Fond si vyberte podľa rizika, ktoré ste ochotný podstúpiť.

Pre konzervatívnych klientov:
  • v II. pilieri: dlhopisové garantované dôchodkové fondy
  • v III. pilieri: konzervatívne dôchodkové fondy

Pre klientov ochotných riskovať:
  • v II. pilieri: negarantované dôchodkové fondy
  • v III. pilieri: dôchodkové fondy s vyváženou, rastovou investičnou stratégiou so zastúpením akciových investícií

Výhody investovania do podielových fondov:
  • lepšie zhodnotenie v dlhodobom horizonte
  • neviazanosť finančných prostriedkov
  • široké spektrum voľby fondov
  • možnosť si pravidelne sporiť

Charakteristika pilierov dôchodkového poistenie a sporenia

I. dôchodkový pilier
Je to dôchodkové poistenie, ktoré je povinné zo zákona.

II. dôchodkový pilier
Je to starobné dôchodkové sporenie. Účastník doň pravidelne prispieva to, koľko z neho napokon bude mať, závisí od toho, ako sa jeho pravidelné príspevky doň zhodnotia. Peniaze, ktoré doň prispievatelia vkladajú, spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti, z ktorých si sporiteľ môže sám vybrať. Keď si ju vyberie, je potrebné uzavrieť s ňou zmluvu a nahlásiť to svojmu zamestnávateľovi. Vstup do tohto piliera je dobrovoľný pre ľudí, ktorí majú menej ako 35 rokov. Vystúpiť sa z neho momentálne nedá.

III. dôchodkový pilier
Je to dobrovoľný pilier dôchodkového systému. Peniaze, ktoré si doň sporitelia posielajú, sú spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami. Z nich si účastník jednu vyberie a uzavrie s ňou zmluvu. Dobrovoľný je pre každého dospelého, ktorý nevykonáva rizikové práce (pre tých je povinný). Niektorí zamestnávatelia ponúkajú príspevky do tohto piliera ako benefit.
 

Vyberáme z Poistovne.sk

burst-reading-in-hospital

eRecept už funguje 10 rokov. Poznáte všetky jeho výhody?

Potrebujete lieky? Nemusíte chodiť do ambulancie, stačí zavolať.
19.04.2024 | redakcia
Čítať viac o eRecept už funguje 10 rokov. Poznáte všetky jeho výhody?
freelancer-typing-on-keyboard

Aký je rozdiel medzi oprávnenou osobou a dedičom?

Pri niektorých finančných produktoch je možné určiť oprávnenú osobu. Pozrite si, prečo sa ju oplatí určiť a aký je rozdiel medzi oprávnenou osobou a dedičom.
17.04.2024 | redakcia
Čítať viac o Aký je rozdiel medzi oprávnenou osobou a dedičom?
dentist-doing-checkup

Návšteva zubára sa predraží, ku koncu apríla sa ruší zubný benefit

Návšteva zubára sa niektorým Slovákom predraží. Ministerstvo zdravotníctva SR totiž po konzultácii s rezortom financií navrhlo revíziu v benefitoch zdravotných poisťovní. Dotkne sa pritom práve poskytovania zubného benefitu zdravotnými poisťovňami.
15.04.2024
Čítať viac o Návšteva zubára sa predraží, ku koncu apríla sa ruší zubný benefit

Vyberáme z banky.sk