Téma: Sociálna poisťovňa radí
Otázka:

Mam trvalé bydlisko na Slovensku. Skoro tri roky som sa zdržiavala v Austrálii, kde som poberala iba sociálne dávky pre osamelého rodiča. Aké vysoké mesačné dávky by som mala spätne doplatiť pre dobrovoľné poistenie vo VZP, kde ma viedli ako dobrovoľne nezamestnanú, a aké výhody by to predstavovalo (výpočet dôchodku a pod.). Boli by mi spätne doplatené prídavky na deti, ktoré boli so mnou?

Odpoveď:

V kompetencii Všeobecnej zdravotnej poisťovne je zdravotné poistenie, v kompetencii Sociálnej poisťovne sociálne poistenie (dôchodkové, nemocenské, poistenie v nezamestnanosti, úrazové a garančné).

Čo sa týka sociálneho poistenia, v čase, keď je osoba dobrovoľne nezamestnaná, nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti – ani oznamovacie, ani v platení poistného. Toto obdobie sa jej však nezaráta ako obdobie poistenia na účely splnenia nároku na dávky priznávané Sociálnou poisťovňou, nezaráta sa teda ani do dôchodku. Dobrovoľne nezamestnané osoby Sociálna poisťovňa ani neeviduje, výnimkou je prípad, keď sa samé prihlásia na dobrovoľné sociálne poistenie a  poistné si samé aj platia.

Dodatočne doplatiť si možno v Sociálnej poisťovni len poistné na dôchodkové poistenie, ale aj to len v prípadoch  striktne vymedzených zákonom o sociálnom poistení. Poistné na dôchodkové poistenie možno doplatiť len za obdobie štúdia, obdobie, kedy bola osoba evidovaná ako nezamestnaná na príslušnom  úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a v období, keď mala sociálne poistenie prerušené v zmysle § 26 zákona o sociálnom poistení (napr. v čase, keď jej zamestnávateľ poskytol rodičovskú dovolenku, prípadne neplatené voľno v zmysle Zákonníka práce). 

Vo Vašom prípade nie je možné doplatiť si dodatočne ani poistné na dôchodkové poistenie, keďže predpokladáme, že počas pobytu v Austrálii ste na úrade práce ako dobrovoľne nezamestnaná evidovaná neboli.

V otázkach zdravotného poistenie je potrebné  kontaktovať príslušnú zdravotnú poisťovňu, v otázkach prídavkov na deti zasa úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste Vášho trvalého bydliska, ktorý ich priznáva a vypláca.
Odpovedal: Ing. Peter Višváder (14.02.2016)
Späť

Vyberáme z banky.sk