Téma: Sociálna poisťovňa radí
Otázka:

Som dobrovoľne nezamestnaný, ale rád by som si našiel zamestnanie. Mám počas hľadania nárok na podporu?

Odpoveď:

Nárok na dávku v nezamestnanosti má len osoba, ktorá je zaevidovaná v evidencii na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, keďže vyplácanie dávky v nezamestnanosti je striktne previazané so samotnou evidenciou na úrade práce. Okrem tejto podmienky musí osoba ešte získať minimálne 730 dní poistenia v nezamestnanosti z posledných troch rokov pred tým, ako sa zaradí do evidencie na úrade práce. Po splnení oboch podmienok Sociálna poisťovňa prizná dávku v nezamestnanosti.

Ak Vám Sociálna poisťovňa dávku v nezamestnanosti prizná, bude Vám ju vyplácať celé podporné obdobie (šesť, resp. štyri mesiace) len za podmienky, že budete evidovaný na úrade práce. Odo dňa vyradenia z úradu práce Vám nárok na dávku zanikne. Ak evidovaný na úrade práce nebudete, nárok na dávku v nezamestnanosti Vám nevznikne vôbec.
Odpovedal: Ing. Peter Višváder (10.02.2016)
Späť

Vyberáme z banky.sk