Téma: Sociálna poisťovňa radí
Otázka:

Moja matka vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav potrebuje nepretržitú opateru. Rozmýšľame o tom, že budeme platiť opatrovníka. Máme nárok na nejakú finančnú výpomoc od štátu?

Odpoveď:

Sociálna poisťovňa vypláca len dávky vyplývajúce z jej poistného systému, finančné príspevky v prípade potreby opatrovania člena rodiny neposkytuje. Odporúčame kontaktovať príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý priznáva a vypláca štátne sociálne dávky, prípadne sa obráťte na príslušný obecný úrad.

V súvislosti s opatrovaním sa môže osoba poberajúca peňažný príspevok na opatrovanie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (o podmienkach poberania sa informujte na príslušnom úrade) prihlásiť na dôchodkové poistenie. Ak splní všetky podmienky stanovené zákonom o sociálnom poistení a na poistenie sa prihlási, poistné za ňu bude platiť štát. Toto obdobie sa jej v budúcnosti zhodnotí na dôchodkové účely.

Dôchodkové poistenie má účinnosť odo dňa podania prihlášky (Registračný list fyzickej osoby),  k prihláške je potrebné priložiť potvrdenie  z úradu práce o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie.
Odpovedal: Ing. Peter Višváder (10.02.2016)
Späť

Vyberáme z banky.sk