Téma: Sociálna poisťovňa radí
Otázka:

O mesiac sa mi končí rodičovská dovolenka. Aké povinnosti budem mať voči Sociálnej poisťovni, ak sa neplánujem zamestnať, no nechcem byť ani vedená na Úrade práce?

Odpoveď:

Na posúdenie povinností voči Sociálnej poisťovni nemá vplyv skutočnosť, či ste ako nezamestnaná vedená na úrade práce alebo nie. Ani v jednom prípade voči Sociálnej poisťovni nemáte žiadne povinnosti. Nemáte ich ani pri ukončení rodičovskej dovolenky u svojho zamestnávateľa.

Pre Sociálnu poisťovňu je podstatné, či spĺňate podmienky starostlivosti o dieťa do šesť rokov (bez ohľadu na to, či Vám trvá pracovný pomer alebo nie) a či ste prihlásená na dôchodkové poistenie ako poistenec štátu (poistné za Vás platí štát) z dôvodu tejto starostlivosti.  Ak ste sa na toto poistenie v minulosti už prihlásili a nezačnete po ukončení rodičovskej dovolenky pracovať, za predpokladu, že dieťa ešte nedovŕšilo šesť rokov, môžete byť naň prihlásená aj naďalej (obdobie, kedy ste prihlásená, sa Vám v budúcnosti zohľadní na dôchodkové účely). Bude Vašou povinnosťou sa z neho odhlásiť, keď začnete pracovať alebo keď dieťa dovŕši šesť rokov.

Počas obdobia, kedy ste nezamestnaná (či už dobrovoľne alebo nie), neplatí za Vás poistné na sociálne poistenie nikto (s výnimkou spomenutého dôchodkového poistenia), v prípade záujmu sa môžete prihlásiť na sociálne poistenie ako dobrovoľne poistená osoba a platiť si poistné sama.

Odpovedal: Ing. Peter Višváder (08.02.2016)
Späť

Vyberáme z banky.sk