Téma: Sociálna poisťovňa radí
Otázka:

Ako mám postupovať voči SP po štátniciach na VŠ, ak už mám sľúbené zamestnanie hneď po škole?

Odpoveď:

Absolvent vysokoškolského štúdia nemá v súvislosti s ukončením štúdia žiadne oznamovacie ani iné povinnosti voči Sociálnej poisťovni (výnimkou je len poberateľ sirotského dôchodku, ktorý je povinný informáciu o ukončení štúdia Sociálnej poisťovni oznámiť). Žiadne povinnosti nemá ani v prípade, keď sa zaeviduje na úrade práce ako nezamestnaný. A nemá ich ani vtedy, keď sa po ukončení štúdia hneď zamestná.

V súvislosti s nástupom do zamestnania plní povinnosti voči Sociálnej poisťovni  zamestnávateľ – prihlási zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov. Zamestnávateľ plní povinnosti aj pri ukončení pracovnoprávneho vzťahu – zamestnanca zo Sociálnej poisťovne odhlási.
Odpovedal: Ing. Peter Višváder (08.02.2016)
Späť

Vyberáme z banky.sk