Aké faktory zvažovať pri výbere životného poistenia

Pri výbere životného poistenia sa zamerajte na svoje potreby, vek, rodinu, aktuálne príjmy a vaše záväzky.

 
Životné poistenie je zložitý produkt. Ak si ho kúpite, zaviažete sa poisťovni platiť poistné na dlhé roky dopredu, preto je dôležité sa nerozhodovať zbrklo, a poradiť sa s odborníkmi.

Poisťovne radia, aby ste sa pri výbere životného poistenia skontaktovali s vašim finančným poradcom. Ak ho nemáte, môže zájsť na pobočku vašej poisťovne. Kvalitný finančný poradca vám vytvorí odbornú analýzu vašich potrieb a na jej základe vám poradí výber čo najvhodnejšieho životného poistenia, ušitého na mieru. Dobrý poradca vám zvyčajne dá na výber z viacerých možností.

Poisťovne varujú pred podomovými obchodníkmi so životnými poistkami. Radia, aby ste si jeho dôveryhodnosť najprv overili, predtým než niečo podpíšete.


lista_uarpAkú cieľovú sumu si vybrať


V prvom rade by ste si mali ujasniť, či chcete poistiť seba alebo súčasne aj svojich blízkych. Podľa toho si viete v spolupráci s poradcom z poisťovne nastaviť aj výšku poistnej sumy.

Ak je niekto finančne závislý od vášho príjmu, teda ste živiteľom rodiny, budete potrebovať vyššiu sumu životného poistenia, ako keby ste boli sám. Poistná suma by mala pokryť zabezpečenie rodiny, keby došlo k úrazu, vašej chorobe či nebodaj k smrti.

Pri výbere poistky by ste nemali zabudnúť na finančné záväzky z rôznych pôžičiek, ktorých splácanie by pre vás alebo pre jeho rodinu mohlo byť problémom nielen v prípade úmrtia či zhoršenia zdravotného stavu, ale aj v prípade straty zamestnania. V takomto prípade je dôležité, aby ste mali krytý úver aj pre prípad dlhodobej PN či invalidity.

Poisťovne odporúčajú, aby boli výdavky rodiny kryté poistením až na 5 rokov. Prípadne jeho suma by mala byť minimálne vo výške vášho ročného príjmu po odpočítaní všetkých záväzkov, ktoré máte - ako sú splátky hypotéky, iné spotrebné úvery či výdavky na nájom a energie.


Lista Odporucame

Dĺžka a cena poistenia


Pri výbere životného sporenia nezabudnite na správne nastavenie jeho dĺžky. Keď si chcete popri životnom poistení nasporiť a prilepšiť si k dôchodku, nastavíte si poistnú sumu na svoj penzijný vek. Pri rizikovom životnom poistení môže dĺžka poistnej doby závisieť napríklad od dĺžky úveru.

V životnom poistení platí, že čím ste starší, tým je vyššie aj poistné, čo vyplýva zo zvýšenej rizikovosti vás ako klienta pre poisťovňu. Preto poisťovne odporúčajú uzatvárať poistku na život v nižšom veku.
Pýtajte sa na detaily

Pred uzatvorením poistenia si dôsledne zistite poistné podmienky produktu, aby ste neboli prekvapení v priebehu jeho platenia. Pýtajte sa na cenu poistenia, podmienky jeho zrušenia, zmeny, na výplatu poistnej sumy, na výluky. A prečítajte si aj podmienky malými písmenkami v zmluve.

Zistite si, či je možné v priebehu poistenia meniť výšku poistného alebo pripoistiť iné riziká do poistenia. Vaša životná situácia sa môže neustále meniť – napríklad sa vám narodí dieťa, či si nájdete rizikovejšiu prácu. Preto je dôležité, aby ste sa spolu s vašim poistným poradcom aspoň raz ročne stretli a prešli si, čo všetko sa vo vašom živote za ten rok zmenilo a poistku spoločne upravili, ak je to nutné.

Napokon sa musíte rozhodnúť aj pre typ životného poistenia - či si zvolíte kapitálové alebo investičné. Milan Janásik, hovorca poisťovne Generali, vysvetľuje: Investičné životné poistenie predstavuje investovanie podielových jednotiek do fondov v rámci rôznych investičných stratégií podľa ľubovoľného výberu klienta. Konečná hodnota účtu, t.j. objem finančných prostriedkov, ktoré sú klientovi vyplatené, nie je garantovaná a na začiatku poistenia známa. Na rozdiel od toho, v rámci kapitálového poistenia si klient vopred navolí poistnú sumu, ktorá mu bude vyplatená a výšku tejto sumy mu poisťovateľ garantuje.“

Detailnejšie sa týmto rozdielom budeme venovať v ďalšom článku.


Na čo sa pýtať pred podpisom životnej poistky:

  • Čo konkrétne je kryté v danom poistení - smrť, dožitie, invalidita, PN?
  • Aké je garantované plnenie - čo určite dostanem po jeho uplynutí?
  • Čo je kryté v pripoisteniach - aké sú výšky plnení ?
  • Aké sú výluky z poistenia?
  • Aké sú administratívne poplatky spojené s poistkou?

Vyberáme z Poistovne.sk

bankomat-poskodeny-GDV

Zaujímavosť: Útoky na bankomaty pomocou výbušnín rapídne stúpli

Celoštátny zväz nemeckého poisťovníctva (GDV) zverejnil správu o tom, že v Nemecku stále pribúdajú útoky na bankomaty pomocou výbušnín. GDV prvýkrát v histórii zverejnil aj konkrétne údaje o útokoch a vzniknutých škodách.
19.02.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Zaujímavosť: Útoky na bankomaty pomocou výbušnín rapídne stúpli
Doktor a peniaze-001

Musíte sa pri lekárskom ošetrení preukazať kartičkou poistenca?

Dieťa v škole utrpelo úraz a privolaný záchranár ho nechcel ošetriť, lebo malo len kópiu preukazu poistenca. Je tento postup správny? Čo ak pri sebe vôbec nemáte kartičku poistenca?
16.02.2024 | redakcia
Čítať viac o Musíte sa pri lekárskom ošetrení preukazať kartičkou poistenca?
31403_obr

Zmeny v sociálnom poistení na rok 2024. Časť 4

V predchádzajúcich článkoch sme sa venovali zmenám v dôchodkovom poistení, druhému dôchodkovému pilieru, zmenám v ePN, v nemocenskom, úrazovom a garančnom poistení; dnes pokračujeme zmenami pri výbere a platení poistného.
15.02.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Zmeny v sociálnom poistení na rok 2024. Časť 4

Vyberáme z banky.sk