Nemýľte si poistenie nehnuteľnosti a domácnosti. Sú to 2 odlišné poistenia.

Ak máte uzavreté len poistenie nehnuteľnosti a prírodná katastrofa vám zničí novú televíziu i koberce, poisťovňa vám v tom prípade za ne nevyplatí odškodné. Prečo? Odpoveď je jednoduchá. Pretože na tieto hnuteľné veci sa tento typ poistenia nevzťahuje.

Po nadobudnutí hnuteľného či nehnuteľného majetku zamieri väčšina z nás aj do poisťovne, kde si chce svoj nový byt, dom, vzácnu starožitnosť či elektroniku poistiť. Niektorí z nás si však myslia, že na všetky tieto veci stačí len jeden typ poistenia, či už poistenia nehnuteľnosti alebo domácnosti. Avšak, pravda je úplne iná.

ZADAJTE OTÁZKU DO PORADNE

Poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti nie je totiž to isté, aj keď ide o dva základné typy poistenia majetku. Potvrdil nám to aj manažér komunikácie a hovorca Generali Poisťovne Milan Janásik v našej poradni: „Každé z týchto dvoch poistení slúži na poistenie niečoho iného. Laicky povedané, ak by sme zobrali dom a prevrátili ho naopak, všetko, čo sa z neho vysype, kryje poistenie domácnosti. No a steny a hrubú stavbu zasa poisťujeme v rámci poistenia nehnuteľnosti. Má preto určite zmyslel uzatvoriť si obe tieto poistenia. Pretože ak by sa klientovi napríklad poškodila elektronika, poistenie nehnuteľnosti takúto škodovú udalosť nepokryje, pokryje ho však poistenie domácnosti. A naopak, ak by dom napríklad zaplavila voda, je potrebné mať poistenú aj nehnuteľnosť.“

Proti prírodným katastrofám uzatvorte poistenie nehnuteľnosti

Ak ste si teda kúpili či postavili nový dom v blízkosti rieky, kde každoročne hrozí riziko záplav, alebo je vysoká pravdepodobnosť iných prírodných katastrof, oplatí sa vám uzavrieť poistenie nehnuteľnosti. „V rámci tohto typu poistenia sa poistenie vzťahuje na nehnuteľné veci ako rodinný dom; byt alebo nebytový priestor; rekreačnú budovu, vrátane technického, energetického a technologického vybavenia,“ povedal Janásik.

Poistenie nehnuteľnosti sa vzťahuje aj na:

  • stavebné súčasti
  • vedľajšie stavby (napr. garáž, garážové státie, garážový box; hospodárska budova, kôlňa, stodola, dielňa, letná kuchyňa, práčovňa, sklad a pod.)
  • stavebný materiál, stavebné mechanizmy a stavebné náradie
  • príslušenstvo bytu a spoločné časti bytového domu

Poistite si svoju domácnosť

„V rámci poistenia domácnosti sa poistenie vzťahuje na hnuteľné veci, ktoré tvoria zariadenie bytu, rodinného domu, alebo rekreačnej budovy, slúžia na prevádzku domácnosti, alebo uspokojovanie potrieb poisteného alebo príslušníkov jeho domácnosti a nachádzajú sa v mieste poistenia a sú vo vlastníctve poisteného,“ dodal Janásik.

Za hnuteľné veci, ktoré zahŕňa poistenie domácnosti, sa považuje nábytok, koberce, oblečenie, obuv, elektrospotrebiče, audiovizuálna technika, náradie, ale aj starožitnosti a umelecké diela.

Na záver - malá rada. Pri zvažovaní poistenia by ste si mali vždy preštudovať poistné podmienky konkrétnej poisťovne uvedené v zmluve, aby ste vedeli, proti čomu všetkému ste chránený a do akej výšky. Predídete tak nepríjemným prekvapeniam v budúcnosti.

Vyberáme z Poistovne.sk

bankomat-poskodeny-GDV

Zaujímavosť: Útoky na bankomaty pomocou výbušnín rapídne stúpli

Celoštátny zväz nemeckého poisťovníctva (GDV) zverejnil správu o tom, že v Nemecku stále pribúdajú útoky na bankomaty pomocou výbušnín. GDV prvýkrát v histórii zverejnil aj konkrétne údaje o útokoch a vzniknutých škodách.
19.02.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Zaujímavosť: Útoky na bankomaty pomocou výbušnín rapídne stúpli
Doktor a peniaze-001

Musíte sa pri lekárskom ošetrení preukazať kartičkou poistenca?

Dieťa v škole utrpelo úraz a privolaný záchranár ho nechcel ošetriť, lebo malo len kópiu preukazu poistenca. Je tento postup správny? Čo ak pri sebe vôbec nemáte kartičku poistenca?
16.02.2024 | redakcia
Čítať viac o Musíte sa pri lekárskom ošetrení preukazať kartičkou poistenca?
31403_obr

Zmeny v sociálnom poistení na rok 2024. Časť 4

V predchádzajúcich článkoch sme sa venovali zmenám v dôchodkovom poistení, druhému dôchodkovému pilieru, zmenám v ePN, v nemocenskom, úrazovom a garančnom poistení; dnes pokračujeme zmenami pri výbere a platení poistného.
15.02.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Zmeny v sociálnom poistení na rok 2024. Časť 4

Vyberáme z banky.sk