Téma: Poistenie nehnuteľnosti
Otázka:

Ako sa stanovuje výška poistného pri poistení nehnuteľnosti? Má veľkosť nehnuteľnosti, prípadne jej lokalita, vplyv na cenu?

Odpoveď:
Poistné je cena za poskytovanú poistnú ochranu, ktoré sa stanoví v závislosti od lokality (napr. v povodňovej oblasti sa sadzba zvyšuje), rozsahu poistenia, poistnej sumy a dojednanej spoluúčasti. Výška poistného sa vypočíta vynásobením poistnej sumy, delené tisíc, krát príslušná poistná sadzba. Poistná suma sa inak stanovuje pri rodinnom doma a inak pri byte. Pri rodinnom dome a rekreačnej nehnuteľnosti má vplyv na výšku poistnej sumy stanovenie zastavanej plochy. Pri byte má vplyv na výšku poistnej sumy stanovenie podlahovej plochy. Pod podlahovou plochou bytu sa rozumie súčet podlahových plôch všetkých miestností, teda obytných izieb a príslušenstva bytu (kuchyňa, predsieň, chodba, špajza, kúpeľňa, WC, šatník atď). Podlahová plocha pivníc, balkónov, lodžii sa do celkovej podlahovej plochy nezapočítava.
Odpovedal: Mgr. Milan Janásik (10.04.2015)
Späť

Vyberáme z banky.sk