Aké sú rozdiely medzi 1. a 2. dôchodkovým pilierom

Dôchodkové piliere sa odlišujú výškou príspevku, možnosťou dediť úspory,ale aj mierou závislosti od demografie a politikov.


V čase, keď sa znova otvorí 2. dôchodkový pilier sa sporitelia budú rozhodovať či tam ostať alebo vystúpiť. Na správne rozhodnutie by ste mali vedieť základne rozdiely medzi týmito dvoma formami sporenia si na penziu.

1. pilier

Prvý penzijný pilier sa inak nazýva aj priebežný alebo štátny, pretože si akoby priebežne sporíte v štátnej pokladni na budúci dôchodok. Lenže v Sociálnej poisťovni, kde vaše odvody (14% zo mzdy) odchádzajú nemáte svoj účet, na ktorom sa vám odvody zbierajú.

V tomto pilieri to funguje tak, že peniaze ktoré tam dnes odvediete používa Sociálna poisťovňa obratom ako dôchodok dnešným dôchodcom. Preto je tento systém nazývaný ako priebežný.

Zadajte otázku do novej poradne o 2. dôchodkovom pilieri


1. pilier sa tiež nazýva solidárny
, keďže sporíte do spoločnej kasy (bohatší viac, chudobnejší menej) a výška vášho dôchodku bude závisieť od ekonomickej sily štátu v čase vášho odchodu do penzie, od demografického vývoja a samozrejme od schopnosti politikov a vlád vám úspory neminúť predčasne na akútne riešenie problémov s dlhmi štátu.

Problémom tohto systému je, že pomer tých čo odvody platia, k tým čo čerpajú dôchodky sa preklápa v prospech dôchodcov. Keďže sa rodí málo detí a zároveň ľudia žijú dlhšie, tento pomer sa bude zhoršovať, pretože bude málo pracujúcich a veľa dôchodcov.

Aj preto solídny dôchodok z 1. piliera vôbec nie je istý, ako by si niektorí mysleli.

lista Neprehliadnite

2. pilier
Súkromná penzia sa dá zdediť

Kto sa nechce spoliehať iba na štátny dôchodok, môže si sporiť aj v takzvanom 2. dôchodkovom pilieri.
Druhý pilier vznikol z dôvodu, aby aspoň časť penzie budúcich dôchodcov nebola závislá od demografie. Žiaľ od svojho vzniku v roku 2006 prešiel množstvom zmien a zásahov politikov, ktorí menili jeho pravidlá v priebehu hry a vyháňali z neho sporiteľov.

Jeden z rozdielov oproti prvému pilieru je ten, že si naň odvádzate len 4% zo mzdy. Zvýšiť príspevky si môžete dobrovoľne najviac o 2%.


Plusy a mínusy 2. dôchodkového piliera 

+ Zásluhovosť – na osobnom  dôchodkovom účte má sporiteľ vždy to, čo si tam odvediete + zhodnotenie, ktoré vám má zabezpečiť vaša DSS
+ Dediteľnosť – ak umriete pred tým ako ste si začali čerpať dôchodok formou anuity, vaše úspory zdedia vaši príbuzní
+ Miernejšia závislosť od demografie 
+ Nižšia závislosť od politických rozhodnutí 
+ Lepší prehľad o svojich dôchodkových úsporách

- Výška vášho dôchodku je závislá aj od vývoja na finančných trhoch, ktorý môže byť nestály a v niektorých rokoch môžete aj prerábať
- Podlieha zmenám pri zmene vlády či politikov
- Vekový limit na vstup do 35 rokov
- Nižší príspevok z platu

Druhý pilier je akumulačný, to znamená, že vaše odvody putujú na váš osobný dôchodkový účet v Dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) a tam sa následne zhodnocujú. Záleží od šikovnosti jej manažérov, nastavenia vášho rizika, ktoré si sami zvolíte a od situácie na finančných trhoch koľko napokon zarobíte.

Podnikanie DSS je tvrdo regulované štátom a na jeho fungovanie dohliada aj Národná banka Slovenska, aby sa nestalo, že firma bude hazardovať s vašimi úsporami a prerobí vám všetko. Strata všetkých úspor podľa odborníkov nehrozí.

Aký vysoký napokon dostanete dôchodok z 2. piliera bude záležať od výšky úspor a od ich zhodnotenia, ale aj od výpočtu poisťovne.

Životné poisťovne pri výpočte doživotnej renty tiež používajú aj svoje údaje o priemernom veku dožitia (úmrtnostné tabuľky),“ vysvetľuje Rastislav Kráľovič, manažér pre správu dôchodkových fondov  poisťovne AXA, v našej poradni.

Plusy a mínusy 1. dôchodkového piliera 

+ Solidarita v tomto pilieri vám garantuje minimálny dôchodok aj v prípade ak máte nízky príjem
+ Nie je veľmi závislý od finančný trhov
+ Nemá vekový limit na vstup
+ Vyšší príspevok zo mzdy

- Priebežnosť systému 
- Veľká závislosť od demografického vývoja
- Ak sa nedožijete penzie tá vám prepadne, lebo sa nedá dediť
- Závisí od hospodárenia štátu a od politických rozhodnutí (napr. výška valorizácie) 

Vyberáme z Poistovne.sk

31403_obr

Životné poistenie nemá nahradiť dočasnú stratu príjmu pri pandémii

Životné poistenie má chrániť pri závažných zdravotných komplikáciách poistenca a jeho rodinu. V žiadnom prípade nemá slúžiť na vykrytie dočasnej straty príjmu, napríklad kvôli pandémii. Na to slúži vytvorená finančná rezerva.
02.03.2021 | redakčne upravené
Čítať viac o Životné poistenie nemá nahradiť dočasnú stratu príjmu pri pandémii
nemocnica2

Zdravotná poradňa: Dostupnosť CT vyšetrenia

Môj ošetrujúci lekár ma poslal na CT vyšetrenie. Fungujú v dnešnej situácii vôbec pracoviská CT? Aké sú čakacie doby?
01.03.2021 | redakcia
Čítať viac o Zdravotná poradňa: Dostupnosť CT vyšetrenia
womens-watch-on-wrist

Koronakríza posilnila záujem o životné poistenie

Ľudia uzatvárali nové zmluvy, alebo si navyšovali doterajšie krytia rôznych rizík spojených so zdravím či úmrtím.
26.02.2021 | redakcia
Čítať viac o Koronakríza posilnila záujem o životné poistenie

Vyberáme z banky.sk