Téma: Vystúpiť či zostať v 2. dôchodkovom pilieri?
Otázka:

Čo bude pre sporiteľov znamenať otvorenie 2. pilieru v marci tohto roka?

Odpoveď:
V prípade ak príde k otvoreniu 2. piliera, tak môžeme očakávať, že v čase otvorenia tohto sporenia bude možné vstúpiť a rovnako pre už existujúcich sporiteľov vystúpiť. Výstup pre sporiteľov bude znamenať ukončenie zmluvy v ich dôchodkovej správcovskej spoločnosti a prevedenie ich nasporenej sumy do Sociálnej poisťovne. Zároveň v čase priznania starobného dôchodku od Sociálnej poisťovne bude tento počítaní iba zo Sociálnej poisťovne, účasť v 2. pilieri sa nebude brať do úvahy.  
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (03.02.2015)
Späť

Vyberáme z banky.sk