Téma: Poistenie nehnuteľnosti
Otázka:

Ako môže poisťovňa krátiť poistné plnenie ak zistí nedostatky v revízii? 

Odpoveď:
Poisťovňa nemá prečo posudzovať prípadné nedostatky samotnej revízie. Ak však vlastník objektu si nedá urobiť revíziu či prečistenie komína, alebo si nedá odstrániť nedostatky revíziou zistené, má poisťovňa právo uplatniť krátenie poistného plnenia v prípade, že príčinou vzniku škody je samotný komín, resp. na ňom neodstránená porucha. Podobne to platí aj pri revíziách kotlov ústredného kúrenia.
Odpovedal: Judita Smatanová (27.11.2014)
Späť

Vyberáme z banky.sk