Téma: Poistenie domácnosti
Otázka:

Čo sa mi môže stať ak mám majetok podpoistený?  

Odpoveď:
Pokiaľ je poistná suma v dobe vzniku poistnej udalosti nižšia ako poistná hodnota, poskytne poisťovateľ poistné plnenie, ktoré je k výške škody v rovnakom pomere, v akom je poistná suma k poistnej hodnote. Znamená to, že v prípade poistnej udalosti bude poisťovňa krátiť poistné plnenie. 
Odpovedal: Zuzana Eliášová (11.04.2014)
Späť

Vyberáme z banky.sk