Poistenie úveru

Pýtajte sa Angeliky Farkašovej, odborníčky na úvery z Poštovej banky. Vaše otázky prijímame od 1.do 30. septembra 2013.   
Otázka:
27.09.2013 - Ak vypoviem poistenie úveru môže mi banka zvýšiť úrokovú sadzbu? 

Odpoveď:
30.09.2013 - Ak ste pri poskytnutí úveru dostali zľavu na úrokovej sadzbe vďaka poisteniu úveru, banka môže pri zrušení poistného zľavu odňať. Samozrejme, túto skutočnosť by ste mali mať zapracovanú vo vašej zmluve k úveru.  

Čítať celý príspevok »
Otázka:
26.09.2013 - Ak chcem bezúčelový spotrebný úver, musím si ho poistiť? 

Odpoveď:
26.09.2013 - Svoj bezúčelový spotrebný úver nie ste povinný si poistiť. Avšak poistenie úveru chráni klienta a jeho rodinu pred problémami so splácaním úveru, do ktorých sa môžete dostať pri neočakávaných životných situáciách (invalidita, pracovná neschopnosť, strata zamestnania, úmrtie) a poskytuje mu tak fi...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
26.09.2013 - Ako môžem vypovedať poistenie úveru? 

Odpoveď:
27.09.2013 - O zrušenie poistenia môžete požiadať na ktoromkoľvek obchodnom mieste banky, stačí vyplniť príslušné tlačivo. 

Čítať celý príspevok »
Otázka:
25.09.2013 - 14V čom sú iné riziká pri poistení úveru a pri životnej poistke? Neprekrývajú sa navzájom? 

Odpoveď:
26.09.2013 - Poistenie úveru chráni klienta aj jeho rodinu pred problémami so splácaním úveru, do ktorých sa môžete dostať pri neočakávaných životných situáciách (invalidita, pracovná neschopnosť, strata zamestnania, úmrtie). Poistenie úveru je zabezpečené vždy na dobu splácania úveru a poskytuje finančnú st...

Čítať celý príspevok »
Otázka:
23.09.2013 - Platí poisťovňa iba splátky úveru alebo aj poplatky za vedenie úverového účtu? 

Odpoveď:
24.09.2013 - Poplatky za vedenie úverového účtu sa zo zákona už neúčtujú. Poisťovňa hradí splátku istiny, splátku úroku a poplatok za poistenie. 

Čítať celý príspevok »
Otázka:
20.09.2013 - Ak som dlhodobo chorý, ako dlho bude za mňa poisťovňa platiť úver? 

Odpoveď:
23.09.2013 - V prípade, že ste na platenej nemocenskej dlhšej ako 60 dní sa, poistenie sa vypláca maximálne po dobu 6 mesiacov. 

Čítať celý príspevok »


Ďalšie témy v poradenstve: Mali sme v poradenstve:
PZP a havarijné poistenie
Poistenie domácnosti a nehnuteľnosti
Zdravotne poistenie
Cestovné poistenie
Čo pokrýva zdravotné poistenie

Sponzorované odkazy