Téma: Havarijné poistenie
Otázka:

Je pri jednorazovo platených poisteniach poistné obdobie totožné s poistnou dobou? 

Odpoveď:
Poistné obdobie je časové obdobie dojednané v poistnej zmluve, za ktoré sa platí v stanovených intervaloch poistné. Poistná doba je doba, na ktorú je dohodnuté poistenie a môže sa deliť na poistné obdobia. U jednorázovo plateného poistenia sa poistné obdobie rovná poistnej dobe, napr. z hľadiska výpovede poistnej zmluvy.  
Odpovedal: Jozef Hrdý (09.05.2013)
Späť

Vyberáme z banky.sk