Téma: Havarijné poistenie
Otázka:

Čo mi asistenčná služba môže zariadiť pri nehode?  

Odpoveď:
Allianz Assistance pri havárijnom poistení je možné využiť na geografickom území Európy (t.j. aj európska časť Ruska a Turecka) s výnimkou Moldavska a Bieloruska. Klient má možnosť využiť služby v oblasti technickej asistencie pre dvojstopové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony v rozsahu zmluvne stanoveného limitu. Tieto služby môže využiť vodič ako aj prepravované osoby. Ak nastanú v jednom poistnom období rôzne škody, je možné záruky asistenčnej služby pre vozidlá využiť opakovane.

Služby spoločnosti Allianz Assistance
• príchod cestnej služby, opravu vozidla a odťah vozidla, ak došlo k poruche vozidla alebo vozidlo je po nehode či živelnej udalosti nepojazdné, náklady za manipuláciu s vozidlom a za vyprostenie vozidla
• ubytovanie v núdzi po nehode, poruche, živelnej udalosti alebo odcudzení vozidla
• návrat do miesta bydliska po nehode, poruche, živelnej udalosti alebo odcudzení vozidla
• uschovanie nepojazdného vozidla
• zabezpečenie náhradného vozidla po nehode, poruche, živelnej udalosti alebo odcudzení vozidla
• na požiadanie odťah vozidla až do miesta bydliska
• asistenčné služby v prípade chyby vodiča
• drink taxi
• administratívno-informačné asistenčné služby
 
Odpovedal: Jozef Hrdý (22.04.2013)
Späť

Vyberáme z banky.sk