Téma: Poistenie domácnosti
Otázka:

Ako sa zisťuje reálna výška škody pri krádeži?  

Odpoveď:
V našej poisťovni poisťujeme predmety poistenia na novú hodnotu/cenu. V prípade nastatia škody sa zistí, za akú cenu je možné si zakúpiť vec rovnakého druhu a kvality akú mala odcudzená vec, v čase nastatia poistnej udalosti.
Ak si ju klient zakúpi, preplatíme mu zakúpenie tejto veci na základe doloženého dokladu o nadobudnutí veci. Ak si ju klient nezakúpi, zaplatíme mu časovú hodnotu tejto veci, t. j. zistíme novú hodnotu veci v čase nastatia poistnej udalosti a od nej odpočítame hodnotu zodpovedajúcu opotrebeniu veci z doby pred poistnou udalosťou, tzv. amortizáciu. Napríklad klient ma televízor, ktorý zakúpil pre 2 rokmi, nastane poistná udalosť a klient si nebude chcieť zakúpiť nový televízor rovnakého druhu a kvality, tak mu zaplatíme čiastku , ktorá bude vo výške jeho novej hodnoty (zistenej na trhu) v čase nastatia poistnej udalosti, od ktorej odpočítame odpis za 2 roky. Ak by si však takýto televízor kúpil zaplatíme mu čiastku, za ktorú bol televízor zakúpený (na základe doloženého dokladu o nadobudnutí)
 
Odpovedal: Róbert Koch (29.09.2011)
Späť

Vyberáme z banky.sk