Téma: Poistenie domácnosti
Otázka:

Patrí do domácnosti aj kočikáreň, kde mám uložený bicykel? 

Odpoveď:
Ak ide o kočikáreň, do ktorej majú prístup aj iné osoby (ide o spoločnú kočikáreň) ako poistený, resp. spolupoistené osoby žijúce s poisteným v spoločnej domácnosti, tak kočikáreň nepatrí k poistenej domácnosti. 
Odpovedal: Róbert Koch (19.09.2011)
Späť

Vyberáme z banky.sk